Univerzitet Metropolitan na međunarodnom BIP staff week-u u Mariboru u sklopu projekta Mobilnosti

Univerzitet Metropolitan na međunarodnom BIP staff week-u u Mariboru u sklopu projekta Mobilnosti

6.06.2024.

U okviru ERASMUS+ projekta Mobilnosti  (ref. broj 2022-1-RS01-KA131-HED-000067869) Univerzitet Metropolitan je učestvovao u kratkoročnoj mobilnosti u sklopu kombinovanog intenzivnog programa „Twin Transition in Focus – Learn, Network, Create, and Apply for International Projects“ koji je organizovala ACADEMIA iz Maribora, Slovenija, dugogodišnji partner i dobar domaćin našeg univerziteta.

 

Prof. dr Svetlana Smolčić Makuljević bila je predstavnica našeg univerziteta u programu, koji je okupio 24 predstavnika iz 9 zemalja sa predavanjima i kreativnim radionicionima vezanim za pripremu projekata Kreativne Evrope i Erasmus+ KA2. Ideja tima u kome je učestvovala profesorka Smolčić Makuljević pod nazivom Kako bismo mogli da živimo više u novom političkom sistemu, privukla je veliku pažnju organizatora i učesnika kreativnih radionica.

 

Uz intenzivan timski rad, učesnici programa su se upoznali sa istorijskim, prirodnim i kulturnim lepotama Maribora, Pohorja i svetih vrhova Piramide i Kalvarije.