Projekat Univerziteta Metropolitan i Kreativno edukativnog centra KEC, za osobe bez roditeljskog staranja

Projekat Univerziteta Metropolitan i Kreativno edukativnog centra KEC, za osobe bez roditeljskog staranja

25.11.2022.

Univerzitet Metropolitan i Kreativno edukativni centar KEC uspostavili su zajedničku saradnju i potpisali ugovor, čijem potpisivanju su prisustvovali predsednik Univerziteta Metropolitan prof. dr Dragan Domazet i profesorka sa Fakulteta digitalnih umetnosti, Ana Kecman Miletić i Margareta Kecman direktorka edukativnog centra KEC.

 

Ideja projekta je da se osobama bez roditeljskog staranja obezbedi kvalitetniji život i rad kroz dodatno obrazovanje. Univerzitet Metropolitan i Kreativno edukativni centar KEC uspostavili su zajedničku saradnju kako bi obezbedili sredstva u vidu računara i opreme za izvođenje kurseva iz oblasti Informacionih tehnologija, Menadžmenta, Marketinga, Grafičkog dizajna i drugih oblasti.

 
Kreativno edukativni centar – KEC je uručio Univerzitetu Metropolitan računarsku opremu, a istu će Univerzitet Metropolitan upotrebljavati za pohađanje raznih kurseva na Fakultetu u Nišu, bez nadoknade, za socijalno ugrožene mlade studente iz Doma za decu i omladinu bez roditeljskog staranja, koji se takođe nalazi u Nišu.
 

Po dogovoru, Univerzitet Metropolitan se obavezuje da će donaciju, računarsku opremu, upotrebiti za edukaciju mladih iz Doma za decu i omladinu bez roditeljskog staranja i da će im omogućiti pohađanje kurseva bez nadoknade. U pitanju su sledeći kursevi: Osnove programiranja u programskom jeziku Python, Osnove programiranja u Javi, Objektno-orijentisano programiranje u Javi, Programiranje korisničkog interfejsa u Javi, Osnove informacionih tehnologija, Uvod u video igre, Uvod u operacioni menadžment, Uvod u marketing, Uvod u marketing istraživanja i ponašanje potrošača, Digitalni marketing za početnike, Uvod u web dizajn, Dizajn fontova, Photoshop.

 

Mladi iz Doma za decu i omladinu bez roditeljskog staranja će moći u vidu kurseva da besplatno pohađaju predmete koji se izučavaju na prvoj godini osnovnih akademskih studijskih programa koji se izvode na Univerzitetu Metropolitan.

 

Univerzitet Metropolitan veoma je ponosan što je na ovaj način došlo i do povezivanja nevladinog sektora i firmi koje kroz ovaj mali, ali vredan projekat daju doprinos društvenoj zajednici u celini, podižući svest o tome da briga o ugroženim članovima društva treba da bude prioritet svih nas.