Još jedno izdanje naučne monografije profesorke Svetlane Smolčić Makuljević

Još jedno izdanje naučne monografije profesorke Svetlane Smolčić Makuljević

25.12.2023.

Naučna monografija medjunarodnog značaja profesorke FDU Svetlane Smolčić Makuljević Manastir Sveti Prohor Pčinjski, koja je štampana na engleskom, ruskom i srpskom jeziku 2020. godine i ove godine publikovana je u drugom dopunjenom izdanju.

 

Knjiga Manastir Sveti Prohor Pčinjski plod je višedecenijskog naučnog istraživanja profesorke SSM u saradnji sa Centrom za vizuelnu kulturu Balkana Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji je i suizdavač izdanja Eparhije Vranjske. Recenzenti monografije medjunarodnog značaja, verifikovane od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacije u kategoriji M12, su ugledni naučnici akademik dr Ivanka Gergova iz Sofije u Bugarskoj, prof. dr Galina Tirnanić, sa Univerziteta Oakland, u državi Mičigen u Americi, kao i redovni profesori Jelena Erdeljan i Vlada Stanković sa Filozofskog fakulteta u Beogradu.

 

Dizajn korica naučne monografije Sveti Prohor Pčinjski radili su UM alumni studenti. SladjanaLjubić MA radila je dizajn korica na srpskom jeziku, dok je koricu za englesko i rusko izdanje dizajnirala Ikonija Zdravković.

 

Prilog na RTS-u, u emisiji Kulturni centar povodom Monografije Sveti Prohor Pčinjski

 

https://www.youtube.com/watch?v=10NdokXbB8A

 

https://www.rts.rs/lat/radio/radio-beograd-2/4346894/manastir-sveti-prohor-pcinjski-.html