Časopis Fakulteta digitalnih umetnosti – Istorija umetnosti novog veka II

Časopis Fakulteta digitalnih umetnosti – Istorija umetnosti novog veka II

19.07.2018.

U okviru predmeta Istorija umetnosti novog veka, studenti Grafičkog dizajna, Dizajna interaktivnih medija i Modnog dizajna na Fakultetu digitalnih umetnosti stiču znanja o umetnosti novog veka u renesansi, manirizmu, baroku, rokokou, neoklasicizmu, romantizmu, realizmu i simbolizmu.

 

Studenti FDU-a imaju zadatak da samostalno pišu seminarske radove, ali i da primenjuju praktično znanje stečeno na stručnim predmetima, tako što dizajniraju i redizajniraju svoje radove inspirisani vizuelnom kulturom novog veka.

 

Elektronski časopis – Istorija umetnosti novog veka II, koji je pokrenula profesorka Svetlana Smolčić Makuljević zajedno sa studentima, ima za cilj da dizajniranim studentskim poster-prezentacijama oživi prošlost vizuelne kulture novog veka. Tekst koji prati postere u časopisu, pruža osnovne podatke o umetniku ili pravcu koji su bili tema izabranog, studentskog seminarskog rada.