JEDINSTVENI MASTER PROGRAM U REGIONU
3d modelovanje i animacija VFX video efekti Interaktivne instalacije i kreativna upotreba novih medija Dizajn igara (game design) i mobilnih aplikacija

OSNOVNE INFORMACIJE O PROGRAMU

 • Trajanje studija: 1 godina
 • Broj ESPB: 60 ESPB
 • Zvanje: Master dizajner
 • Polje: Umetnost
 • Oblast: Primenjene umetnosti i dizajn
 • Oblik studiranja: Tradicionalna nastava (u prostorijama univerziteta)

 
 
Master program Dizajn novih medija se fokusira na tri discipline : Transmedij ( Digitalni narativ i gejmifikacija), Interakciju (dizajn Interakcije čovek-računar, programiranje interakcije) i Kreativnu industriju (animacija i modelovanje, dizajn igara, video mapiranje, specijalni efekti)
 
Program je formiran kao odgovor na kompleksne produkcione zahteve projekata koji se nalaze na raskrsnici umetnosti i tehnologije.
 
Studijski progrаm obuhvata alate poput Adobe After Effects, Final Cut Pro / Adobe Premiere, Dreamweaver, The Foundry Nuke, Autodesk Maya, OpenFrameworks, Processing, Touch Designer, Unity 3D i sl.

Cilj studijskog programa

Obrazovni profil koji nastaje ovim programom predstavlja novinu u obrazovanju u Srbiji, regionu i ovom delu Evrope. Naš ključni interes je stvaranje nove kategorije umetnika, intelektualaca i profesionalaca koji su primarno inovatori, koji idu ispred svog vremena, i koji su u trenutku izlaska iz učionica spremni da kvalitetno odgovorena na izazove – kako iz domena produkcije savremene umetnosti, tako i iz domena produkcije komercijalnih projekata okrenutih tržištima na kojima je jezik vizuelnih medija primarni komunikacioni okvir.

Ishodi učenja studijskog programa

Raspon projekata kojima se studenti bave na master programu kreće se od koncipiranja permanentnih i semi-permanentnih interaktivnih instalacija, dizajna događaja (event design), video mapiranja (projection maping), zatim projekata koji za cilj imaju razvoj jedinstvenog korisničkog iskustva (unique user experience design – UX), koncipiranjem mobilnih i web aplikacija, kao i servisa i naprednim video kompozitingom i specijalnim efektima.

Studenti stiču veštine iz sledećih oblasti:

 1. Motion graphics / pokretna grafika
 2. 3D modelovanje i animacija
 3. Dizajn karaktera
 4. Napredni video kompoziting
 5. Dizajn mobilnih aplikacija
 6. Dizajn interakcije i korisničkog iskustva
 7. Programiranje interaktivnih aplikacija

Poslovi za koje se studenti osposobljavaju

Obzirom na multidisciplinarni karakter master programa, spisak zanimanja kojima se diplomirani studenti kao budući profesionalci mogu baviti je nadprosečno raznovrsan. Zahvaljujući mogućnosti kombinovanja predmeta iz različitih domena i razvijanja potpuno novih veština, a sve prema sopstvenim afinitetima i pojedinačnim estetikama, studenti su u poziciji da kao stručna lica konkurišu za poslove u sledećim oblastima i industrijama:

 • Umetnost i tehnologija – umetnički projekti
 • Industrija video igara
 • 2D i 3D animacija
 • Postprodukcija, video kompoziting i specijalni efekti
 • Kreiranje i razvoj aplikacija i sadržaja za mobilne uređaje
 • Dizajn i produkcija događaja, industrija zabave (Event production and entertainment industries)
 • Dizajn i programiranje interaktivnih sistema i umetničkih instalacija
 • Industrija hardverskih i softverskih rešenja, koncipiranje i prototipiranje
 • Transmedia dizajn – sprovođenje jedinstvenog narativa kroz više digitalnih platformi
 • Kreiranje i produkcija oglasnih, marketing i PR kampanja
 • Desktop i online izdavaštvo, štampa
 • Digitalne publikacije (interaktivne knjige)

 

 
Jednogodišnji program obuhvata ukupno 8 predmeta, i to: 7 obaveznih (uključujući završni rad) i jedan izborni.
 

Sem RB MAS DIZAJN NOVIH MEDIJA (60 ESPB),

Plan nastave u
školskoj 2017/18

ESPB

P

V

SIR

9 1 AD426 Interaktivne instalacije i vizuelne intervencije u prostoru 8 3 3 0
2 AD441 Filmski i video kompoziting 8 3 3 0
3 AD527 3D Modelovanje i animacija 8 2 3 0
4 AD531 Video u novim medijima 6 2 3 0
10 5 AD535 Dizajniranje jedinstvenog korisničkog iskustva 8 2 3 0
6 Izborni predmet
7 AD460 Uvod u teoriju medija 8 2 2 0
8 AD595 Završni rad 6 0 0 4

 
 

Sem RB Izborni predmet 1 ESPB P V SIR
9 4 AD447 Dizajn mobilnih aplikacija 8 2 3 0
4 AD521 Programiranje vizuelnih umetnosti 8 2 3 0

 

Kratak opis svih predmeta

AD426 Interaktivne instalacije i vizuelne intervencije u prostoru
Ovaj predmet predstavlja uvod u projekte iz domena novih medija i korisničkog iskustva (experience designa). Studentima se predstavljaju ključne oblasti i pravci koje je moguće klasifikovati kao intersekciju umetnosti i tehnologije u najsavremenijem obliku. Cilj predmeta je razvijanje kreativnog mišljenja i multidisciplinarnog pristupa projektima kod studenata.
AD441 Filmski i video kompoziting
Cilj predmeta je da studenti savladaju i usvoje osnovne pojmove iz oblasti naprednog video i filmskog kompozitinga (video and movie compositing), kao i produkcije specijalnih efekata. Studenti će imati priliku da savladaju The Foundry Nuke radno okruženje koje predstavlja vrhunac mogućnosti u industriji specijalnih efekata danas. The Nuke je softver koji je ključni alat gotovo svih velikih postprodukcijskih studija širom sveta, od ILM-a do Digital Domain-a i Double Negative-a.
AD521 Programiranje vizuelnih umetnosti
Quartz Composer je platforma za razvijanje multisciplinarnih interaktivnih sadržaja, aplikacija je deo operativnog sistema OSX i kao takva direktno koristi resurse sistema. Renderuje u OpenGL-u, OpenCL-u, dakle radi se o punoj MIDI i OSC komunikacija. Ipak, najzastupljenija je u segmentu interaktivnog i genetarivnog video servera koji se koristi od mapirnih projekcija do galerijskih instalacija. Predmet podrazumeva rad sa alatima unutar same aplikacije, renderovanje slike, stvaranje uslovnih algoritama, komunikaciju sa periferijama tipa OSC link, Kinect, itd.
AD535 Dizajniranje jedinstvenog korisničkog iskustva
Dizajn jedinstvenog korisničkog iskustva predstavlja novu i rastuću multidisciplinarnu oblast u okviru koje se prepliću vizuelne umetnosti, interaktivnost, zvuk, kreativno kodiranje, inovativni poslovni principi i tehnologije, kao i vrhunski hardverski resursi. Krajnji rezultat jednog takvog projekta predstavlja rešenje koje zadovoljava specifične potrebe samog umetnika i klijenta, a ujedno formira nov i jedinstven utisak na krajnje korisnike ili posmatrače. Studenti se tokom trajanja predmeta osposobljavaju za kvalitetno, vremenski i finansijski efikasno reagovanje i kreiranje rešenja koje će na jedinstven način, u njima svojstvenim estetskim okvirima, predstaviti publici projektni zadatak, u njima svojstvenim estetskim okvirima, predstaviti publici projektni zadatak..
AD446 Kreativnost na mobilnim platformama
Cilj predmeta je uvođenje studenata u okruženje produkcije sadržaja za mobilne platforme kao i u okruženje mobilnih tehnologija kao sastavnog dela integrisanog multidisciplinarnih interaktivnih projekata. Kroz predstavljanje različitih tehnologija i programskih okruženja, studentima se približava razvojni proces kreiranja mobilni aplikacija, kako onih namenjenih industriji zabave, tako i aplikacija utilitarnog karaktera za poslovnu primenu. U realizaciji ovog predmet uključeni su i predavači sa Fakulteta informacionih tehnologija.
AD460 Uvod u teoriju medija
Cilj predmeta je da studenti savladaju i usvoje osnovne pojmove iz oblasti dramaturgije, da steknu osnovna znanja o pisanju i pravilnom čitanju scenarija kratkih formi, te da uspešno mogu da implementiraju stelena znanja prilikom pravljenja kraćiih video i animiranih formi. Takođe, predmet pruža mogućnoststudentima da prošire svoja znanja o digitalnim medijima i marketingu.
AD527 3D Modelovanje i animacija
Predmet podrazumeva izučavanje tehnologije 3D modelovanja i animacije, kao i tehnike povezivanja komjuterski generisane i živo snimljene slike. Studenti proučavaju metode izrade 3D modela, teksturisanja, povezivanja modela sa skeletom, animacije, rasvete, renderovanja, 3D tracking-a živo snimljenog materijala i integraciju kompjuterski generisane slike i video materijala. Pošto obuhvata i osnovne i napredne tehnike digitalnog generisanja slike, predmet je namenjen i studentima koji već poseduju određena znanja iz ove oblasti, kao i studentima koji se sa pomenutom tehnologijom sreću po prvi put.
AD531 Video u novim medijima
Predmet podrazumeva izučavanje tehnologije manipulacije sa video materijalom i izučavanje tehnika 2D kompjuterske animacije. Studenti uče različite tehnološke postupke i alate koji se koriste prilikom izrade kompozitne slike i 2D animacije. Nastava se izvodi u aplikaciji Adobe After Effects. Studenti se takođe upoznaju sa primenom video meterijala i animacije prilikom izrade projection mapping-a, kao i da se oprobaju u realnim produkcionim uslovima na minijaturnom modelu.
AD447 Dizajn mobilnih aplikacija
Cilj predmeta je uvođenje studenata u okruženje produkcije sadržaja za mobilne platforme kao i u okruženje mobilnih tehnologija kao sastavnog dela integrisanog multidisciplinarnih interaktivnih projekata. Kroz predstavljanje različitih tehnologija i programskih okruženja, studentima se približava razvojni proces kreiranja mobilni aplikacija, kako onih namenjenih industriji zabave, tako i aplikacija utilitarnog karaktera za poslovnu primenu. U realizaciji ovog predmet uključeni su i predavači sa Fakulteta informacionih tehnologija.