Metropolitan univerzitet pronašao je način da olakša finansiranje studija svojim studentima u saradnji sa Societe Generale bankom. Detaljnije informacije o uslovima subvencionisanog kredita za finansiranje studija sa 0% kamate i bez troškova obrade kredita možete pogledati ovde.

 

Ko može podneti zahtev za ovaj kredit?

 • Nosilac kredita može biti roditelj ili drugo kreditno sposobno lice

Šta je potrebno od dokumentacije za podnošenje zahteva za subvencionisani studentski kredit?

 • lična karta
 • profaktura koja se dobija na Metropolitan univerzitetu u Finansijskoj službi
 • potvrda o visini primanja podnosioca zahteva za kredit

 

Opšti uslovi subvencionisanog kredita za finansiranje studija:

 • 0% kamate
 • 0% trošak obrade kredita
 • iznos kredita: u skladu sa profakturom fakulteta
 • rok otplate: 12 meseci
 • troškovi koji prate odobrenje: kreditni biro 246 dinara, menica 50 dinara
 • prenos plate u Societe Generale banku nije obavezan

 

Napomene:

Studenti koji podižu kredit u Societe Generale banci zbog preuzetih dodatnih obaveza prema ovim studentima kao i dodatnih troškova, Univerzitet Metropolitan za ove slučajeve primenjuje specijalnu školarinu. Ako student, u nekoj godini studija, prestane da koristi kredit, onda plaća standardnu školarinu.

 

Detaljnije o školarinama pogledajte ovde.

 

Posebno obrazloženje za primenu specijalnih školarina studenata koji koriste kredit Societe Generale banke:

 1. Ugovorom sa Univerzitetom Metropolitan, Societe Generale banka je preuzela obavezu davanja beskamatnih kredita na nivou jednogodišnje školarine.
 1. Studentima – korisnicima kredita Societe Generale banke, Univerzitet  Metropolitan pruža dodatne usluge koje obuhvataju: a) dodatno angažovanje mentora i posebno praćenje njihovog rada na realizaciji predispitnih obaveza, b) dodatne administrativne usluge vezane za angažovanje banke i za pružanje administrativne podrške studentima – korisnicima kredita.
 1. Zbog dodatnih troškova i obaveza Univerziteta Metropolitan za organizovanje ovog vida praćenja rada i rezultata studenata, školarine studentima koji koriste kredit Societe General banke se uvećavaju za 8,13%.