dr Tatjana Mamula Nikolić - Univerzitet Metropolitan

dr Tatjana Mamula Nikolić

docent

Tatjana Mamula Nikolić je docent na Fakultetu za menadžment Univerziteta Metropolitan od 2013. godine. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu a magistrirala i doktorirala na FON-u na Univerzitetu u Beogradu 2007. sa tezom: “Implementacija indikatora marketinške metrike za evaluaciju brenda/robne marke i usluga”. Od 2018. godine Tatjana je PCC sertifikovani coach od strane International Coaching Federation. U 2017. Tatjana je stekla sertifikate NLP Business Trainer, CEFE trener, PCM coach kao i Points of You train of trainers. Kao profesionalni coach, trener i mentor primenjuje svoja znanja i iskustva u radu sa studentima. Njena predavanja i vežbe su osmišljene u cilju da studenti budu interaktivni, te su osnova za učenje kroz iskustvo. U 2018.godini projektovala je i sprovela Program Boost Your Business and Mastermind za potrebe edukacije poslodavaca i menadžera u SMEs, a koji se sastoji od 8 modula realizovanih uz podršku platforme i logistiku Univerziteta Metropolitan. https://www.metropolitan.ac.rs/byb-mastermind/

Oblast istraživanja: istraživanje tržišta, brend menadžment, donošenje odluka, korporativne komunikacije, tržišne komunikacije, ljudski resursi, ponašanje potrošača, ponašanje lidera, ponašanje Y i Z generacije, milenijalsi na radnom mestu, istraživanje unapređenja zapošljivosti osoba sa invaliditetom, mladi i primena digitalizacije, canvas poslovni model i drugi modeli, druge menadžerske i liderske teme.

Tatjana je član mnogih strukovnih udruženja kao ICF, Srpska asocijacija manadžera, Udruženja poslovnih žena i Unije poslodavaca Srbije, a od 2013. kao volonter radi mentorstvo za Udruženje poslovnih žena i Cherie Blair fondaciju koja podržava i osnažuje žene preduzetnice u celom svetu.

Predmeti

Osnovne studije
  • MK220 Ponašanje potrošača
  • MK230 Brend menadžment
  • MG430 Liderstvo i donošenje odluka
Master studije
  • MK520 Brend menadžment – napredni
  • MK585 Projekat istraživanja tržišta
Doktorske studije
  • MK630 Marketing menadžment - viši nivo