Doc. dr Srđan Milićević - Univerzitet Metropolitan

Doc. dr Srđan Milićević

Docent

Obrazovanje i usavršavanje:
Završio Vojnu gimnaziju u Beogradu i nastavio studije na Vojnoj Akademiji u Beogradu, diplomirao je 2009. godine na Unverzitetu Edukons, Fakultet za uslužni Biznis.
Master studije je završio 2010. godine, na Fakultetu poslovne ekonomije Univerziteta Edukons u Sremskoj Kamenici.Doktorske studije je završio 2018. godine na Univerzitetu Metropolitan, Fakultet za menadžment u Beogradu, odbranivši doktorsku disertaciju na temu „Konkurentnost kao faktor razvoja preduzeća drvne industrije Srbije“, mentor prof. dr Danijela Despotović. Autor je i koautor više naučnih i stručnih radova objavljenih u referentnim domaćim i međunarodnim naučnim i stručnim časopisima. Učesnik je više međunarodnih i domaćih naučnih konferencija. Stručni konsultant je u više d o m a ć i h privatnih i medunaodnih kompanija i organizacija nevladinog sektora iz oblasti međunarodnog poslovanja i menadžmenta. U naučnom radu koristi literaturu na engleskom, italijanskom i ruskom jeziku.
 
Oblast istraživanja:
Strategijski menadžment, Operacioni menadžment, Finansijski menadžemnt, Menadžemnt ljudskim resusima, Upravljanje lancima snabdevanja, Marketing, Poslovna ekonomija, Politika unapređenja konkurentnosti, Privredni razvoj, Međunarodno poslovanj Poznaje rad na računaru Windows/Office aplikacije i poseduje ECDL Core sertifikat.
 
Rezultati anketiranja studenata u dosadašnjem pedagoškom i obrazovnom radu pokazuju da je dr Srđan Milićević ocenjivan visokim ocenama, što svedoči o inovativnosti, posvećenosti nastavi
i kvalitetu njegovog pedagoškog rada.
 
Angažovanje u nastavi na predmetima:
– Osnove menadžemnta
– Principi menadžmenta
– Upravljanje projektima
– Preduzetništvo
– Uvod u operacioni menadžement
– Stratreški menadžment
– Strategija marketinga
– Razvoj novih proizvoda
– Upravljanje lancima snabdevanja u maloprodaji
– Upravljanje maloprodajom
– Marketing istraživanja

Kolačići
Ovaj sajt koristi kolačiće. Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se šalju i čuvaju na vašem uređaju (mobilni telefon, računar, tablet ili drugi uređaj za pristup internetu) svaki put kada posetite veb sajt. Kolačići su korisni jer dozvoljavaju veb sajtu da prepozna uređaj korisnika i učini korisničko iskustvo efikasnijim.

Kontakt forme
Kada nas kontaktirate putem kontakt forme, mi prikupljamo Vaše podatke o ličnosti kako bismo odgovorili na Vaš upit. Pravni osnov za ovu vrstu obrade je naš legitimni interes da odgovorimo na Vaš upit. Vi nemate zakonsku obavezu da nam dostavite navedene podatke, ali bez njih nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo odgovarajući odgovor ili uslugu.

Prihvatam uslove
MET Chat 1
Zdravo! 👋 Dobro došli na MET.
Da li Vam je potrebna pomoć?