Doc. dr Miloš Stojanović - Univerzitet Metropolitan

Doc. dr Miloš Stojanović

Docent

Stojanović Miloš rodjen je u Nišu, 23.01.1987. godine.
Srednju ekonomsku školu u Nišu je završio kao odličan učenik. Nakon završene srednje škole upisao je Ekonomski fakultet u Nišu 2005. godine, smer Poslovna ekonomija, koji završava sa prosečnom ocenom 9,66. Tokom studiranja dva puta je bio nagradjivan od strane fakulteta kao najbolji student, zbog postignutih rezultata. 2010. godine upisuje master studije na Ekonomskom fakultetu u Nišu, smer Finansije, bankarstvo i osiguranje, koje završava 2012. godine sa prosečnom ocenom 10. 2017. godine doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Nišu, odbranivši doktorsku tezu pod nazivom ,,Efikasnost poreza u rešavanju ekoloških problema”.
Miloš Stojanović je radio na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Leskovcu, kao saradnik u nastavi, a potom i na Fakultetu za poslovne studije u Beogradu kao asistent. Kao docent, a potom i vanredni professor radio je na Fakultetu primenjenih nauka u Nišu. Od 2022. godine angazovan je kao docent na Univerzitetu Metropolitan.
Objavio je dva udžbenika (Ekonomija i Osnove menadžmenta) i 50 naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i učestvovao na naučnim konferencijama i skupovima u zemlji i inostranstvu.

Kolačići
Ovaj sajt koristi kolačiće. Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se šalju i čuvaju na vašem uređaju (mobilni telefon, računar, tablet ili drugi uređaj za pristup internetu) svaki put kada posetite veb sajt. Kolačići su korisni jer dozvoljavaju veb sajtu da prepozna uređaj korisnika i učini korisničko iskustvo efikasnijim.

Kontakt forme
Kada nas kontaktirate putem kontakt forme, mi prikupljamo Vaše podatke o ličnosti kako bismo odgovorili na Vaš upit. Pravni osnov za ovu vrstu obrade je naš legitimni interes da odgovorimo na Vaš upit. Vi nemate zakonsku obavezu da nam dostavite navedene podatke, ali bez njih nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo odgovarajući odgovor ili uslugu.

Prihvatam uslove
MET Chat 1
Zdravo! 👋 Dobro došli na MET.
Da li Vam je potrebna pomoć?