Milena Tanasijević MA - Univerzitet Metropolitan

Milena Tanasijević MA

nastavnik stranog jezika

Milena Tanasijević je nastavnik Engleskog jezika na Univerzitetu Metropolitan od 2008. godine. Diplomirala je na Flološkom fakultetu “Blaže Koneski” Univerziteta Kiril i Metodi u Skoplju, Makedonija. Student je doktorskih akademskih studija na studijskom programu Jezik, književnost, kultura na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U istraživačkom radu se bavi pitanjima metodike nastave engleskog jezika, učenja i usvajanja drugog jezika, faktora koji utiču na proces učenja i usvajanja drugog jezika (različiti stilovi i strategije učenja, motivacija), jačanje autonomije u učenju stranog jezika, ocenjivanje u nastavi stranog jezika, priprema kurikuluma, nastava stranog jezika struke, primena tehnologija u nastavi stranog jezika i obrazovanju. Svoje istraživačke radove je uspešno predstavljala na brojnim međunarodnim akademskim i stručnim konferencijama u Srbiji i svetu. Učestvovala je u projektima Britanskog saveta za obuku nastavnika za primenu savremenih tehnologija u učionicama.

Predmeti

Osnovne studije
  • NT111 Engleski jezik 1
  • NT112 Engleski jezik 2
  • NT214 Engleski jezik 3 za menadžment
  • NT215 Engleski jezik 3 za dizajn