Madlena Dašić MA - Univerzitet Metropolitan

Madlena Dašić MA

docent

Madlena Dašić trentuno pohađa Doktorske studije iz oblasti Dizajna novih medija na Univeriztetu Metropolitan, gde predaje 4 predmeta na Osnovnim akademskim studijama. U okviru Fakulteta digitalnih umetnosti predaje Uvod u grafički dizajn, Dizajn portfolia, Grafički dizajn 3 i Stručnu praksu. Osnivač je kreativne inicijative i dizajn studija “Artists Anonymous Belgrade”, gde samostalno ili zajedno sa studentima radi na komercijalnim i humanitarnim projektima. Tu je glavni fokus na socijalno angažovani dizajn koji ima za cilj da doprinese socijalnim aktivacijama. Za više informacija: www.aaum.rs

Deo je raznovrsnih kreativnih koncepata uključujući formate u interijeru i dizajn instalacijama. Učestvovala je na više edukativnih i umetničkih festivala i radionica kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Organizator je svih kreativnih događaja i izložbi u okviru Univerziteta Metropolitan. U periodu od dve godine bila je aktivan član Tempus projekta na temu Vizuelne Matematike, gde je provela mesec dana na institute Angewandte u Beču, u okviru dizajn laboratorije date tematike. Izabrana je da bude deo projekta Ministarstva prosvete pod imenom Mladi istraživači, i njena doktorska disertacija ima glavni fokus da zadovolji istraživanja tog projekta.