Ana Kecman Miletić MA - Univerzitet Metropolitan

Ana Kecman Miletić MA

docent

Ana Kecman Miletić rođena je 1976. u Beogradu. Završila je srednju umetničku školu Škola za dizajn u Beogradu, smer Grafički dizajn. Akademiju lepih umetnosti u Beogradu na smeru Grafički dizajn završila je u klasi Miodraga Bate Kneževića, Ivice Rakića i Zdravka Mićanovića. Humanitarnim radom bavi se od 2003. do 2006. kao autor i realizator kreativnih radionica u okviru humanitarne organizacije „Kreativno-edukativni centar za mentalno nedovoljno razvijene osobe“, a od tada je koautor projekata i programa za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u društvu i poboljšanje kvaliteta njihog života. Iz oblasti grafičkog dizajna, ima 20 godina iskustva u dizajnu vizuelnog identiteta (logoa, poslovne korespodencije, knjiga grafičkih standarda), publikacija (časopisa, magazina, kataloga, brošura, preloma knjiga), reklamnog materijala (plakata, oglasa, bilborda) i pakovanja (iz raznih oblasti – prehrambena industrija i umetnički predmeti). Pedagoškim radom bavi se od 2009. kao docent na Univerzitetu Metropolitan gde vodi nekoliko predmeta na Fakultetu digitalnih umetnosti, na smeru Grafički dizajn (Forme grafičkog dizajna, Grafički dizajn, Dizajn pakovanja 1 i 2 i Dizajn publikacija 1 i 2), zajedno sa kolegama organizuje studentske izložbe, stručnu praksu i završne radove studenata.

Predmeti

Osnovne studije
  • AD162 Forme grafičkog dizajna
  • AD211 Grafički dizajn 1
  • AD310 Dizajn pakovanja 1
  • AD312 Dizajn pakovanja 2
  • AD321 Dizajn publikacija 1
  • AD322 Dizajn publikacija 2
  • AD491 Stručna praksa
  • AD495 Završni rad

Galerija radova