Univerzitet Metropolitan uspostavio je saradnju i partnerstvo sa preko 200 organizacija, kompanija i univerziteta u više od 30 zemalja širom sveta.
 
Ova partnerstva pre svega imaju uticaj na kvalitet studiranja naših studenata, strateški podržavaju veliki broj akademskih i istraživačkih saradnji, poboljšavaju rad i mobilnost naših istraživača i kao najvažnije, dugoročno, na globalnom nivou unapređuju i obogaćuju programe svih nivoa studija.

Amerika
Albanija
Austrija
Belgija
Bosna i Hercegovina
Bugarska
Crna Gora
Češka
Engleska
Estonija
Finska
Francuska
Grčka
Grenland
Hrvatska
Holandija
Italija
Irska
Kanada
Kina
Kipar
Litvanija
Luksemburg
Mađarska
Makedonija
Nemačka
Norveška
Poljska
Portugal
Rumunija
Singapur
Slovenija
Slovačka
Srbija

Univerzitet u Novom Sadu


Matematicki institut SANU


Visoka skola strukovnih studija za informacione i komunikacionе tehnologije


University of Belgrade


University of Kragujevac


Mihailo Pupin Institute


Union Čačak 2000 Business Association


ComTrade IT Solutions and Services


Chamber of Commerce and Industry of Serbia


National Council for Higher Education


UNI – University of Niš


SUNP – State University of Novi Pazar


TCAS – Technical College of Applied Sciences


MEST – Ministry of Education, Science and Technological Development


BICKG – Business Innovation Centre Kragujevac


BITF – Business- Technology Incubator of Technical Faculties


BINS – Business incubator Novi Sad


INT – Intranea Solutions


School of Electrical Engineering and Computer Science of app. studies, VISER


Conference of Universities of Serbia, CONUS


IRVAS International d.o.o.


Belgrade Chamber of Commerce


Association of Students with Disabilities


National Employment Service of Serbia


Balkan Distance Education Network (BADEN)


NiCat Niš


The Academy of Criminalistic and Police Studies


University Educons


University of Defence in Belgrade


Steinbeis Advanced Risk Technologies Insitute


Ministry of Public Administration and Local Self Government


Centre for Education Policy


Atos IT Solutions and Services, Beograd


SAP West Balkans doo, Beograd


Deli – Prostori za kreativno delovanje, Niš


Development and Testing Center doo, Beograd


Edeja Software doo, Beograd


Elektroenergetski Koordinacioni Centar doo


Elmit inženjering doo


Endava doo, Beograd


E-Tech PR


Ewe Comp doo


Helikom doo


HyperCube doo Niš


IngSoftware doo Niš


Innovative Software Technologies doo Niš


Kirey doo Niš


Miticon doo Niš


Peaksel doo Niš


Prime Software doo Niš


Seven Bridges Genomics doo Beograd


Engineering Software Lab doo Beograd


Software Solutions PR


Stanković Soft PR


Canic Code Lab Niš


High Tech Engineering Center doo Beograd


PSR Engineering Solutions doo


Sport Vision doo Beograd


Philip Morris Services doo Beograd


FCB Afirma Beograd


Asocijacija industrije video igara Srbije – SGA

Švedska
Španija