Visuality & Mathematics: Experimental education of mathematics through visual arts, sciences and playful activities


 
Smisao i cilj VisMath projekta je da mnoge matematičke ideje koje su se javile u oblasti umetnosti, kao što su linearna perspektiva, ornamentika itd., što više približi matematičarima, sa istovremenom težnjom da matematičke koncepte kao što su teorija simetrije, teorija poliedra, teorija čvorova itd. isto tako učini pristupačnim ljudima koji se ne bave matematičkim naukama.

Ideja vizuelne matematike, odnosno koncepta spajanja ove dve neophodne, a istovremeno dopunjujuće nauke, umetnosti i matematike, nastala je iz jednostavnosti i ekomičnosti vizuelne komunikacije koja omogućava prikazivanje gotovo svih matematičkih pojmova, gde najveću ulogu imaju računari i kompjuterska grafika.

Između ostalog, projekat VisMath pruža velike mogućnosti predstavljanja matematike na kreativan, zanimljiv i interesantan način, pružajući inspiraciju za postizanjem sve većih uspeha u ovoj oblasti nauke.

Univerzitet Metropolitan u saradnji sa još sedam institucija (Univerzitet u Novom Sadu, Matematički Institut SANU, Univerzitet u Egeru-Mađarska, Akademija primenjenih Umetnosti u Beču-Austrija, Univerzitet „Saint Lukas“ u Briselu-Belgija, Jyvaskula Univerzitet-Finska) učestvuje u ovom Tempus projektu koji će biti realizovan u periodu od 2012-2014. godine.

Više informacija o Vizuelnoj Matematici možete pronaći na sajtovima elektronskog časopisa „VisMath“, koji izdaje Matematički institut SANU u Beogradu.

 

Ove godine, u okviru projekta VisMath – vizuelna matematika biće organizovana letnja skola  (2nd European Summer School for Visual Mathematics and Education) u Beogradu, od 13. do 26. jula, na Metropolitan Univerzitetu u Beogradu. Ona nudi mešavinu predavanja i radionica na temu vizuelne matematike. Više detalja možete videti na sledećoj stranici  Summer School 2014.