MET TECH INNO DAY – subota, 21. maj u 11h u prostorijama Univerziteta Metropolitan u Nišu – predstavlja besplatan i jedinstven IT događaj u organizaciji Univerziteta Metropolitan, namenjen svim budućim brucošima, studentima i ljubiteljima informacionih tehnologija. Događaj će biti organizovan u prostorijama Univerziteta Metropolitan u Nišu, ali postoji mogućnost i online praćenja, za sve one koji nisu u mogućnosti fizički da prisustvuju.
 
U vreme kada su informaciono-komunikacione tehnologije neophodne svakoj organizaciji i kada su potrebe za IT kadrovima u vrhu ponuda svih poslova na tržištu rada, na MET TECH INNO DAY-u, približićemo svim slušaocima na koji način IT inženjeri razmišljaju i donose odluke, a takođe ćemo i prezentovati najaktuelnije oblasti i tehnologije koje menjaju tok IT budućnosti.

 

Partneri konferencije:


 


Iskustvo i IT inovacije biće predočene od strane vrhunskih stručnjaka iz oblasti informaciono–komunikacionih tehnologija – naših profesora i predstavnika IT organizacija, u okviru četiri panela.


Na kraju plenarnog dela, biće organizovane radionice, na kojima će svi zainteresovani raditi na konkretnoj aplikaciji ili animaciji, o čemu ćete više saznati na samom događaju. Radionice će biti pod mentorstvom naših profesora i asistenata sa Fakulteta informacionih tehnologija.


Svi učesnici dobiće elektronski SERTIFIKAT Univerziteta Metropolitan za učešće na MET TECH INNO DAY događaju. Sertifikat omogućava oslobađanje od polaganja prijemnog ispita za sve one koji budu zainteresovani da upišu osnovne akademske studije na Fakultetu informacionih tehnologija.

PRIJAVI SE OVDE >>

AGENDA

11:00 – 11:50h
Značaj primene mikroservisa pri razvoju aplikacija
Predavači: Doc. dr Milan Tančić + Radiša Ilić, Horisen Solutions
12:00 – 12:50h
Šta je nauka o podacima i kako izgleda posao Data Scientist-a u IT firmi?
Predavači: Doc. dr Emilija Kisić + Doc. dr Jelena Kocić
12:50 – 13:20h
PAUZA ZA RUČAK
13:20 – 14:10h
Razvoj IT Startup-a
Predavači: Doc. dr Petar Pejić + Rastko Marjanović i Veljko Arsić, WizArt Entertainment
14:20 – 15:10h
Savremene tehnologije za razvoj video igara
Predavači: Prof. dr Miljan Milošević + Doc. dr Miloš Kostić
15:10 – 15:40h
Matematika budućnosti – razumevanje i primena matematike uz pomoć tehnologije
Predavač: Prof. dr Vladimir Milićević
15:50 – 17:10h

Radionice

Izrada video igre u Unity-uSaradnik u nastavi Vuk Mihailović Takimoto
Kako možemo sakupiti, obraditi i koristiti podatke sa društvenih mrežaMSc Jovana Jović
Razvoj Java ee web aplikacije Prof. dr Vladimir Milićević

PANELI I PREDAVAČI

Značaj primene mikroservisa
pri razvoju aplikacija
11:00-11:50

Doc. dr Milan Tančić
Docent na Fakultetu informacionih tehnologija Univerziteta Metropolitan

Doc. dr Milan Tančić završio je Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu, gde je i doktorirao i bavi se sledećim oblastima istraživanja: digitalna obrada signala, kodovanje i kompresija, razvoj algoritama za obuku neuronskih mreža, razvoj softvera koji opslužuje milionski broj korisnika. Učesnik je više međunarodnih naučnih skupova i autor 15 naučnih radova od kojih je 5 publikovano u časopisima na SCI listi. Učesnik je projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ”Razvoj dijaloških sistema za srpski i druge južnoslovenske jezike”. Živi u Pirotu i pored angažovanja na Fakultetu informacionih tehnologija, zaposlen je kao backend programer u firmi Horisen Solutions, gde radi na izradi softvera za distribuciju sms poruka sa protokom od više desetina miliona na dnvenom nivou.

Radiša Ilić
Horisen Solutions

Radiša Ilić je diplomirao 2001. godine na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu, na smeru Računarska tehnika i informatika. U periodu od 1997. do 2003. godine je radio u preduzeću Bonafide d.o.o na razvoju integrisanih poslovnih sistema, baziranih na Oracle tehnologijama. Od 2003. do danas radi na pozicijama arhitekte softvera, arhitekte sistema, DBA i direktora razvoja u kompaniji Horisen Solutions d.o.o. koja je razvojni centar švajcarske kompanije HORISEN AG. U Horisen-u radi u okviru sektora telekomunikacionih servisa za transport i naplatu SMS saobraćaja, u okruženju 24/7. Radiši je uža specijalnost arhitektura integrisanih sistema, projektovanje baza podataka, „near to real-time data-warehouses“, transportni i sistemmi naplate visokog protoka. Tehnološka osnova su višeslojni sistemi bazirani na mikroservisima u kombijaciji sa relacionim, OLAP, in-memory i document store bazama (MySQL, ClickHouse, Redis, Mongo).

1

Šta je nauka o podacima i kako izgleda
posao Data Scientist-a u IT firmi?
12:00-12:50

Doc. dr Emilija Kisić
Docent na Fakultetu informacionih tehnologija Univerziteta Metropolitan

Docent na Univerzitetu Metropolitan, predaje na Fakultetu informacionih tehnologija. Osnovne i master studije završila je na Elektrotehničkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, na odseku Signali i sistemi. Doktorirala je 2016. na Elektrotehničkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, na odseku Signali i Sistemi, studijski modul Upravljanje sistemima i Obrada signala. Bavi se naučnim istraživanjima u oblasti veštačke inteligencije, mašinskog učenja i statističke obrade signala. Autor je i koautor više radova publikovanih u domaćim i međunarodnim časopisima prezentovanih na međunarodnim i domaćim konferencijama i skupovima međunarodnog ili nacionalnog značaja. Poseduje višegodišnje nastavno iskustvo. Bila je učesnik i mentor na nekoliko međunarodnih seminara i bila je član tima Erasmus+ projekta u okviru jednog od radnih paketa.

Doc. dr Jelena Kocić
Docent na Fakultetu informacionih tehnologija Univerziteta Metropolitan

Diplomirala je 2009. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a doktorirala 2020. godine na istom fakultetu na katedri za elektroniku sa tezom u oblasti percepcije u autonomnim vozilima. Njena istraživačka intresovanja su vezana za veštačku inteligenciju, duboko učenje, kompjutersku viziju i embedded sisteme. Objavila je 17 radova u časopisu, međunarodnim i domaćim naučnim konferencijama. Recezent je u nekoliko časopisa (izdavači IEEE i Elsevier) za radove u oblasti dubokog učenja. Ima preko deset godina iskustva rada u privredi, najpre kao inženjer istraživanja i razvoja, a nakon toga i kao rukovodilac tima i rukovodilac projekata. Uža oblast rada su joj mašinsko učenje i kompjuterska vizija primenjeni na “edge” uređajima. Član je udruženja Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) i član je savetodavnog odbora udruženja Serbian AI Society.

2

Razvoj IT startup-a
13:10-14:00

Doc. dr Petar Pejić
Docent na Fakultetu informacionih tehnologija Univerziteta Metropolitan

Petar Pejić je docent na Fakultetu informacionih tehnologija Univerziteta Metropolitan od 2019. godine. Doktorirao je na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, dok je osnovne i master studije arhitekture završio na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu, Univerziteta u Nišu. Naučna istraživanja su usmerena ka virtuelnoj realnosti, proširenoj realnosti i video igrama. Autor je preko 70 naučnih radova od čega 7 objavljenih u časopisima sa SCI liste. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja za svoj naučni i stručni rad. Dobitnik je druge nagrade za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji u 2021. godini.

Rastko Marjanović
Student završne godine Računarskih igara Univerziteta Metropolitan u Nišu i osnivač kompanije za izradu računarskih igara – WizArt Entertainment

Veljko Arsić
Student završne godine Računarskih igara Univerziteta Metropolitan u Nišu i osnivač kompanije za izradu računarskih igara – WizArt Entertainment

3

Savremene tehnologije za razvoj video igara
14:10-15:00

Prof. dr Miljan Milošević
Vanredni profesor na Fakultetu informacionih tehnologija Univerziteta Metropolitan

Poseduje više od 12 godina iskustva u oblasti programiranja, primenjene mehanike, računarske grafike, kompjuterskog modeliranja, i biomedicinskog inženjerstva. Na Univerzitetu Metropolitan u Beogradu, angažovan je na predmetima: C/C++ programski jezik, Algoritmi i strukture podataka, Programiranje 2D igara, Programiranje 3D igara i Softverska okruženja za razvoj video igara. Kao autor i koautor objavio je 38 naučnih i stručnih radova, od kojih su 22 u časopisima na SCI listi, dok je sa 40 radova učestvovao na međunarodnim naučnim konferencijama. Član je Evropskog udruženja za primenjene računarske metode (ECCOMAS), kao i Srpskog društva za računsku mehaniku (SSCM), recenzent je nekoliko uglednih časopisa iz oblasti primenjene mehanike i računarskih metoda, i učestvovao je na nekoliko evropskih (FP7 i Horison 2020) projekata.

Doc. dr Miloš Kostić
Docent na Fakultetu informacionih tehnologija Univerziteta Metropolitan

Dr Miloš Kostić je docent na Fakultetu informacionih tehnologija, Univerziteta Metropolitan. Doktorirao je 2019. godine na Elektronskom fakultetu u Nišu. Na smeru Razvoj video igara predaje predmete koji obuhvataju teme kao što su programiranje 2D i 3D video igara, veštačka inteligencija (AI) u video igrama, korisnički interfejs (UI) i korisničko iskustvo (UX), testiranje video igara i dr.

4

Matematika budućnosti – razumevanje i primena
matematike uz pomoć tehnologije
15:00-15:30

Prof. dr Vladimir Milićević
Vanredni profesor na Fakultetu informacionih tehnologija Univerziteta Metropolitan

Prof. dr Milićević se bavi sledećim oblastima istraživanja: informacioni sistemi, ekspertni sistemi, objektno-orijentisani razvoj softvera, razvoj mobilnih aplikacija nad Android platformom. Prof. dr Vladimir Milićević je angažovan na Fakultetu informacionih tehnologija, Univerziteta Metropolitan. Autor je većeg broja aplikativnih softverskih rešenja iz oblasti objektno-orijentisanog programiranja, kao i koautor zbirki zadataka iz programiranja. U periodima 2007 – 2012. i 2012 – 2015. radio je na poslovima saradnika za razvoj softvera kompanije M-Project. Od 2015. godine sa kompanijom Limessoft učestvuje na Fractals projektu BeeWeb koji se finansira iz EU fondova. Ovlašćeni je ECDL ispitivač.

5

RADIONICE
15:40-17:00
Izrada video igre
u Unity-u

Vuk Mihailović Takimoto
Saradnik u nastavi

Saradnik u nastavi na predmetima koji se fokusiraju na rad u Unity i Unreal okruženima za razvoj igara. Diplomirao 2021. godine iz oblasti razvoja računarskih igara, na Univerzitetu Metropolitan. Trenutno je na master studijama u istoj oblasti na programu Master 4.0.

 

Kako možemo sakupiti, obraditi i
koristiti podatke sa društvenih mreža

MSc Jovana Jović,
Project leader ISUM tima i asistent na Univerzitetu Metropolitan

Jovana Jović je završila master studije iz oblasti softverskog inženjerstva na Elektronskom fakultetu u Nišu i student je doktorskih studija, usmerenja softversko inženjerstvo, na Univerzitetu Metropolitan. Trenutno radi na poziciji senior softver inženjera i odgovorana je za projektovanje i razvoj informacionog sistema i drugih IT rešenja na Univerzitetu Metropolitan. Takođe, mentor je stipendistima firme Innovative Software Technology, koji su angažovani na radu i razvoju pomenutih sistema. Jovana je angažovana kao asistent i istraživač na Fakultetu informacionih tehnologija, Univerziteta Metropolitan. Učesnik je i nekoliko internacionalnih projekata.

 

Razvoj Java ee web aplikacije

Prof. dr Vladimir Milićević,
Vanredni profesor na Fakultetu informacionih tehnologija Univerziteta Metropolitan

Prof. dr Milićević se bavi sledećim oblastima istraživanja: informacioni sistemi, ekspertni sistemi, objektno-orijentisani razvoj softvera, razvoj mobilnih aplikacija nad Android platformom. Prof. dr Vladimir Milićević je angažovan na Fakultetu informacionih tehnologija, Univerziteta Metropolitan. Autor je većeg broja aplikativnih softverskih rešenja iz oblasti objektno-orijentisanog programiranja, kao i koautor zbirki zadataka iz programiranja. U periodima 2007 – 2012. i 2012 – 2015. radio je na poslovima saradnika za razvoj softvera kompanije M-Project. Od 2015. godine sa kompanijom Limessoft učestvuje na Fractals projektu BeeWeb koji se finansira iz EU fondova. Ovlašćeni je ECDL ispitivač.

 

6

PRIJAVE SU ZATVORENE.

 

PITAJ NAS

Ime i prezime*

E-mail *

Kontakt telefon *

Pitanje *