MET TECH INNO DAY – subota, 27. maj u 11h na Univerzitetu Metropolitan u Nišu je specijalan i besplatan IT seminar koji organizuje Univerzitet Metropolitan, a namenjen je za sve srednjoškolce, studente i obožavaoce informacionih tehnologija.
 
Za sve koji nisu u mogućnosti da događaju prisustvuju u prostorijama Univerziteta Metropolitan u Nišu, omogućeno je praćenje putem LIVESTREAM-a.
 
U vreme kada su informaciono-komunikacione tehnologije neoizostavni deo svih organizacija i kada su potrebe za IT kadrovima u vrhu ponuda svih poslova na tržištu rada, na MET TECH INNO DAY seminaru, vrhunski IT stručnjaci će prisutnima približiti kako i na koji način IT inženjeri razmišljaju i donose odluke i prezentovati najaktuelnije oblasti koje menjaju tok IT budućnosti.

 

Partneri konferencije:


 


Po završetku stručnih predavanja, biće organizovane radionice na kojima će svi učesnici imati priliku da steknu praktična znanja iz nekih od najaktuelnijih oblasti u IT industriji. Radionice će biti pod mentorstvom profesora i asistenata sa Fakulteta informacionih tehnologija, Univerziteta Metropoltan.


Svi učesnici dobiće SERTIFIKAT Univerziteta Metropolitan za učešće na MET TECH INNO DAY-u. Sertifikat omogućava oslobađanje od polaganja prijemnog ispita za sve one koji budu zainteresovani da upišu osnovne akademske studije na Fakultetu informacionih tehnologija.

PRIJAVI SE OVDE >>

AGENDA

11:00 – 11:50h
PANEL I – Etika, pravičnost i privatnost u veštačkoj inteligenciji
Predavač: Doc. dr Miroslava Jordović Pavlović
12:00 – 12:50h
PANEL II – Kako se postaje etički haker?
Predavač: Prof. dr Igor Franc
12:50 – 13:10h
PAUZA ZA RUČAK
13:10 – 14:00h
PANEL III – Računarski suverenitet i značaj kritične infrastrukture
Predavač: Dr Miloš Jovanović
14:10 – 15:00h
PANEL IV – Ko su učesnici u softverskom projektu i kako komunicirati sa njima?
Predavač: Izvršni direktor IceFyre Solutions, Andreja Žujković
15:10 – 16:00h
PANEL V – Kreiranje interaktivnih i imerzivnih iskustava
Predavač: MA Milan Ličina
16:10 – 17:30h

Radionice

I Motivacija za obrazovanje u IT-uMarina Damnjanović
II Validacija startap idejeDoc. dr Petar Pejić
III Razvoj video igara u Unity engine-u – kontrola 2D karaktera Miloš Nikolić

Veštačka inteligencija / Etičko hakovanje / Kriptovalute / Razvoj softvera – Uskoči u budućnost! – SUBOTA, 27. MAJ / 11h, NIŠ /

Veštačka inteligencija / Etičko hakovanje / Kriptovalute / Razvoj softvera – Uskoči u budućnost! – SUBOTA, 27. MAJ / 11h, NIŠ /

Veštačka inteligencija / Etičko hakovanje / Kriptovalute / Razvoj softvera – Uskoči u budućnost! – SUBOTA, 27. MAJ / 11h, NIŠ /

Veštačka inteligencija / Etičko hakovanje / Kriptovalute / Razvoj softvera – Uskoči u budućnost! – SUBOTA, 27. MAJ / 11h, NIŠ /

Veštačka inteligencija / Etičko hakovanje / Kriptovalute / Razvoj softvera – Uskoči u budućnost! – SUBOTA, 27. MAJ / 11h, NIŠ /

Veštačka inteligencija / Etičko hakovanje / Kriptovalute / Razvoj softvera – Uskoči u budućnost! – SUBOTA, 27. MAJ / 11h, NIŠ /

Veštačka inteligencija / Etičko hakovanje / Kriptovalute / Razvoj softvera – Uskoči u budućnost! – SUBOTA, 27. MAJ / 11h, NIŠ /

Veštačka inteligencija / Etičko hakovanje / Kriptovalute / Razvoj softvera – Uskoči u budućnost! – SUBOTA, 27. MAJ / 11h, NIŠ /

Veštačka inteligencija / Etičko hakovanje / Kriptovalute / Razvoj softvera – Uskoči u budućnost! – SUBOTA, 27. MAJ / 11h, NIŠ /

Veštačka inteligencija / Etičko hakovanje / Kriptovalute / Razvoj softvera – Uskoči u budućnost! – SUBOTA, 27. MAJ / 11h, NIŠ /

Veštačka inteligencija / Etičko hakovanje / Kriptovalute / Razvoj softvera – Uskoči u budućnost! – SUBOTA, 27. MAJ / 11h, NIŠ /

Veštačka inteligencija / Etičko hakovanje / Kriptovalute / Razvoj softvera – Uskoči u budućnost! – SUBOTA, 27. MAJ / 11h, NIŠ /

PANELI I PREDAVAČI

Etika, pravičnost i privatnost u
veštačkoj inteligenciji
11:00-11:50

Doc. dr Miroslava Jordović Pavlović
Profesorka na Fakultetu informacionih tehnologija Univerziteta Metropolitan

Miroslava Jordović Pavlović je docent na Univerzitetu Metropolitan, predaje na Fakultetu Informacionih tehnologija.. Doktorirala je 2020. na Tehničkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu, naučna oblast Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo, naučna disciplina Primenjene računarske nauke i informatika. Doktorsku disertaciju radila je iz oblasti mašinskog učenja. Bavi se naučnim istraživanjima u oblasti veštačke inteligencije, mašinskog učenja i primene informacionih tehnologija. Autor je i koautor više radova publikovanih u međunarodnim časopisima na SCI listi i niza radova prezentovanih na međunarodnim i domaćim konferencijama i skupovima međunarodnog ili nacionalnog značaja. Poseduje višegodišnje nastavno iskustvo. Bila je rukovodilac i učesnik nacionalnih i međunarodnih projekta. Recenzent je dve međunarodne konferencije i više međunarodnih časopisa.

1

Kako se postaje etički haker?
12:00-12:50

Prof. dr Igor Franc,
Profesor na Fakultetu informacionih tehnologija Univerziteta Metropolitan

Igor Franc radi kao vanredni profesor na Fakultetu informacionih tehnologija Univerziteta Metropolitan od 2015. godine. Doktorsku disertaciju “Modelovanje, analiza i dizajn 3D edukacionog okruženja za digitalnu forenziku” odbranio je 2013. godine na Univerzitetu Singidunum. Osnivač je i direktor firme SECIT security i osnivač i predsednik Udruženja E-sigurnost. Poseduje više od 15 godina iskustva u oblasti bezbednosti i zaštite informacija u privredi i veliki broj velikim firmi i državnih institucija kojima je bitna bezbednost informacija su njegovi klijenti.

2

Računarski suverenitet i značaj
kritične infrastrukture
13:10-13:00

Dr Miloš Jovanović
Profesor na Fakultetu informacionih tehnologija Univerziteta Metropolitan

Rođen 23. avgusta 1991. godine u Sremskoj Mitrovici. Diplomirao i završio master na Fakultetu za informatiku i računarstvo Univerziteta Singidunum. Trenutno student master studija Međunarodnog poslovanja i menadžmenta na Midlseks univerzitetu (Velika Britanija). Završio program “Pravo, moralna i politička filozofija” na Univerzitetu Harvard (SAD). Usavršavao se u oblasti liderstva i kreativne ekonomije u Švajcarskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Belgiji, Holandiji. Nosilac priznanja Kraljevskog Doma Karađorđevića za izvanredni uspeh.

3

Ko su učesnici u softverskom projektu
i kako komunicirati sa njima?
14:10-15:00

Andreja Žujković
Izvršni direktor IceFyre Solutions

Završio je Računarski fakultet u Beogradu 2007. godine. Karijerni put je započeo u finansijkoj industriji, radeći na razvoju softverskih sitema za poslovno izveštavanje. Tokom godina učestvovao je u projektovanju i izradi brojnih ICT rešenja u zemlji i inostranstvu. Januara 2017. godine je osnovao kompaniju IceFyre Solutions. Poslednjih pet godina se bavi organizacijom i upravljanjem razvojnih timova, implementacijom agilnih metodologija razvoja softvera, njihovim poboljšanjem i prilagođavanjem modernim radnim uslovima, kao što su hibridni i distribuirani timovi.

4

Kreiranje interaktivnih i imerzivnih iskustava
15:10-16:00

MA Milan Ličina
Profesor Fakulteta digitalnih umetnosti Univerziteta Metropolitan

Docent na Fakultetu digitalnih umetnosti. Stvara kroz polje visoke tehnologije, koristeći njene preseke sa umetnošću kao sredstvo za kreiranje jedinstvenog audio-vizuelnog narativa u realnom vremenu. Ima višegodišnje iskustvo u novim medijima, virtuelnoj i proširenoj stvarnosti, holografiji, istraživanju i razvoju u kreativnoj industriji, kao i gejmifikaciji dizajna interaktivnih izložbi i komercijalnih događaja. Kao Epic Authorized Instructor Partner za Unreal Engine se zalaže u promovisanju karijera u gaming i kreativnoj industriji kroz inicijative, razgovore i podsticanje talenata na različitim događajima i panelima, kao i različitim obukama i radionicama vezanim za Unreal Engine, stvarajući vezu između prosvete i privrede. Na Univerzitetu Metropolitan je angažovan na predmetima koji obuhvataju interaktivni dizajn, kreiranje igara i jedinstveno korisničko iskustvo.

5

RADIONICE
16:10-17:30
Motivacija za obrazovanje u IT-u

Marina Damnjanović
Projektni menadžer IceFyre Solutions

Diplomirala je 2018. Godine u Nišu na smeru Softversko inženjerstvo Univerziteta Metropolitan. Karijeru je započela kao saradnik u nastavi Fakulteta informacionih tehnologija i softverski inženjer na projektu razvoja Informacionog sistema Univerziteta Metropolitan. Dve godine kasnije postaje rukovodilac istog projekta, a 2022. prelazi u industriju kao projektni menadžer u beogradskoj startup kompaniji. Trenutno radi kao menadžer projekata i ljudi u pančevačkoj kompaniji IceFyre Solutions. Poslednje tri godine intenzivno razvija komunikacione veštine kroz neformalno obrazovanje, a ove godine je stekla sertifikat iz Management 3.0 praksi.

 

Validacija startap ideje

Doc. dr Petar Pejić,
Project leader ISUM tima i asistent na Univerzitetu Metropolitan

Petar Pejić je docent na Fakultetu Informacionih tehnologija Univerziteta Metropolitan od 2019. godine. Doktorirao je na Fakultetu Tehničkih Nauka, Univerziteta u Novom Sadu, dok je osnovne i master studije arhitekture završio na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu, Univerziteta u Nišu.
Naučna istraživanja su usmerena ka virtuelnoj realnosti, proširenoj realnosti i video igrama. Autor je preko 70 naučnih radova od čega 7 objavljenih u časopisima sa SCI liste. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja za svoj naučni i stručni rad. Dobitnik je druge nagrade za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji u 2021. godini.

 

Razvoj video igara u Unity engine-u
– kontrola 2D karaktera

Miloš Nikolić,
Saradnik u nastavi

Miloš Nikolić, student je treće godine na smeru Razvoj video igara Fakulteta Informacionih Tehnologija na Univerzitetu Metropolitan. Saradnik je u nastavi od 2022. godine. Tokom svog školovanja razvio je veštine iz oblasti informacionih tehnologija, a kasnije i strast prema razvoju video igara. Tokom svojih studija, pored angažovanja u nastavi, bio je deo mentorskog programa na takmičenjima koje organizuje Univerzitet Metropolitan, kao što su: Global Game Jam i Met Game Hackaton. Miloš je i vlasnik start up kompanije „SniPro Games“ koja je u domenu razvoja video igara.

 

6

PRIJAVITE SE!
BROJ MESTA JE OGRANIČEN, OBEZBEDITE SVOJE MESTO NA VREME!

Izaberite način na koji želite da pratite događaj:

Livestream

U prostorijama Univerziteta
Metropolitan u Nišu

Popunite prijavu ako događaj želite da pratite preko LIVESTREAM-a

Ime i prezime*

Godina rođenja*

E-mail *

Grad *

Mobilni telefon *

Zanimanje *

Kako ste saznali za MET Tech Inno Day?*

Napomena: Radionice je moguće pohađati samo u prostorijama Univerziteta Metropolitan u Nišu.


Popunite prijavu ako događaj želite da pratite u prostorijama Univerziteta Metropolitan u Nišu

Ime i prezime *

Godina rođenja *

E-mail *

Grad *

Mobilni telefon *

Zanimanje *

Kako ste saznali za MET Tech Inno Day?*

Izaberite radionicu koju želite da pohađate (opciono)Pogledajte kako je to izgledalo prethodnih godina:

 

PITAJ NAS

Ime i prezime*

E-mail *

Kontakt telefon *

Pitanje *


„>