Konferencija eLearning je naučni skup međunarodnog karaktera, koji se počevši od 2010. održava svake godine u organizaciji Univerziteta Metropolitan, Open University of  Netherland i Matematičkog instituta SANU.

 

Konferencija ima zadatak da okupi stručnjake koji se bave proučavanjem učenja na daljinu sa ciljem razmene iskustava, predstavljanja novih dostignuća i diskutovanja o inovativnim metodama u ovoj oblasti.

 

Koncept konferencije ima tri glavne teme: tehnički koncept, instrukcioni dizajn, pedagoški i psihološki aspekt eLearning-a.

 

Na sajtu econference.metropolitan.ac.rs, svi zainteresovani mogu dobiti detaljne informacije o temama i programu konferencije, učesnicima i datumu održavanja konferencije. Sva dodatna pitanja možete slati na e-mail elearning@metropolitan.ac.rs.