TEACH THE TEACHERS – PRIJAVA

Ime i prezime*

Telefon*

E-mail*

Datum rođenja (dan-mesec-godina)*

Organizacija u kojoj ste zaposleni (Ustanova)*

Mesto rođenja*

Iz kojih predmeta držite nastavu?*

Godine radnog iskustva u nastavi*

Šta Vas je motivisalo da se prijavite na ovu obuku?*

Kako primenjujete metode aktivnog učenja u Vašoj nastavi?* 
 
 
 

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ СКУПА

 

ОРГАНИЗАТОР СКУПА: Универзитет Метрополитан

 

ОБЛИК СТРУЧНОГ СКУПА: симпозијум

 

НАЗИВ СКУПА: Примена метода активног учења у онлајн и хибридној настави (изокренута учионица)

 

МЕСТО И ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 18.05.2023 на Универзитету Метрополитан, Булевар Светог Цара Константина 80А, 18116 Ниш, Србија

 

ПЛАН РАДА:

 

ВРЕМЕ И РЕДОСЛЕД ИЗЛАГАЊА ТЕМЕ ВРСТА АКТИВНОСТИ (пленарно, секција, постер, презентација…) ИМЕНА РЕАЛИЗАТОРА

(радно место, установа) / ТИМА УСТАНОВЕ И ЊИХОВЕ УЛОГЕ (уводничар, предавач, модератор, водитељ секције/округлог стола/трибине…)

9:30-10:00 Регистрација учесника и поздравна реч организатора Увод Доц. др Немања Здравковић, декан Факултета информационих технолгоија, Универзитет Метрополитан
10:00 – 11:00 Модели и користи примене онлајн и хибридне наставе предавање Проф. др Мирослава Распоповић Милић, редофвни професор, Факултет Информационих технологија, Универзитет Метрополитан
11:00 – 12:00 Принципи активног учења предавање Проф. др Мирослава Распоповић Милић, редофвни професор, Факултет Информационих технологија, Универзитет Метрополитан

Мастер педагог, Милена Петровић, Методичар наставе на Универзитету Метрополитан

12:00 – 13:00 Планирање наставе за изокренуту учионицу Интерактивно предавање уз колаборацију полазника Проф. др Мирослава Распоповић Милић, редофвни професор, Факултет Информационих технологија, Универзитет Метрополитан
13:00 – 14:00 Пауза за ручак    
14:00 – 14:30 Пример добре праксе: изокренута учионица у пракси презентација Доц. др Немања Здравковић, декан Факултета информационих технолгоија, Универзитет Метрополитан
14:30 – 15:30 Развој плана наставе за изокренуту учионицу (на примеру предмета полазника) радионица Проф. др Мирослава Распоповић Милић, редофвни професор, Факултет Информационих технологија, Универзитет Метрополитан
15:30 – 16:00 Изазови и прилике за примену изокренуте учионице и активног учења у онлајн и хибридној настави дискусија Проф. др Мирослава Распоповић Милић, редофвни професор, Факултет Информационих технологија, Универзитет Метрополитан
16:00 – 17:00 Примена технологија у онлајн и хибридној настави презентација Јована Јовић, асистент, Факултет информационих технологија, Универзитет Метрополитан
17:00 – 18:00 Аналитика учења и праћење напретка студената презентација Јована Јовић, асистент, Факултет информационих технологија, Универзитет Метрополитан