Violeta Jovanović - Univerzitet Metropolitan

Violeta Jovanović

Vanredni profesor

Dr Violeta Jovanović je diplomirala 2007. godine na Tehničkom fakultetu u Boru, smer industrijski menadžment. Na istom fakultetu, na odseku za industrijski menadžment, 2009. godine odbranila je master rad pod nazivom „Uloga marketinga u savremenoj proizvodnji“. Doktorsku disertaciju na temu: „Organizaciono učenje kao faktor održivog upravljanja privrednim društvima“ odbranila je 2016.godine na Fakultetu za menadžment u Zaječaru. Na istom fakultetu izabrana je u zvanje docenta za oblast Menadžment, užu naučnu oblast – Upravljanje prirodnim resursima i Održivi razvoj. Na Fakultetu za menadžment u sastavu Metropolitan univerziteta u Beogradu, 2022. godine izabrana je u zvanje vanrednog profesora za oblast Menadžment.
 
Aktivno je učestvovala u razvoju nastave, dajući svoj doprinos u pisanju udžbenika, skripti i zbirki zadataka. Kao koautor, učestvovala je u pisanju dveju zbirki zadataka za predmet Upravljanje prizvodnjom, dva udžbenika za predmet Organizacija i upravljanje preduzećem i skripte za predmet Održivi razvoj. Autor je i koautor više desetina naučnih radova objavljenih u domaćim i inostranim naučnim časopisima. Tematika objavljenih radova obuhvata održivi razvoj, očuvanje prirodnih resursa i zaštitu životne sredine, društvenu odgovornost, liderstvo, organizaciono učenje i upravljanje preduzećem.
 
OBLAST ISTRAŽIVANJA: Održivi razvoj i održivo poslovanje, Upravljanje prirodnim resursima, Organizacija i upravljanje preduzećem, Orgnizacino ponašanje.

Kolačići
Ovaj sajt koristi kolačiće. Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se šalju i čuvaju na vašem uređaju (mobilni telefon, računar, tablet ili drugi uređaj za pristup internetu) svaki put kada posetite veb sajt. Kolačići su korisni jer dozvoljavaju veb sajtu da prepozna uređaj korisnika i učini korisničko iskustvo efikasnijim.

Kontakt forme
Kada nas kontaktirate putem kontakt forme, mi prikupljamo Vaše podatke o ličnosti kako bismo odgovorili na Vaš upit. Pravni osnov za ovu vrstu obrade je naš legitimni interes da odgovorimo na Vaš upit. Vi nemate zakonsku obavezu da nam dostavite navedene podatke, ali bez njih nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo odgovarajući odgovor ili uslugu.

Prihvatam uslove