Poslovno-obrazovni centar Univerziteta Metropolitan u Nišu

Elektronska prijava za upis

Poslovno-obrazovni centar Univerziteta Metropolitan u Nišu, nalazi se na novoj lokaciji, u ulici Bulevar Svetog Cara Konstantina 80-86. (bivša upravna zgrada Industrije).

 

Budući studenti ovde mogu da studiraju Informacione tehnologijeInformacioni sistemeSoftversko Inženjerstvo, Računarske igreBiznis i marketingMenadžment u sportu, Grafički dizajn.
Svi studenti Centra u Nišu prate kombinovanu internet i tradicionalnu nastavu, uz svakodnevne praktične vežbe.

 

Jedan od osnovnih ciljeva ovakvog obrazovanja je i razvijanje sposobnosti za timski rad radi ispunjenja zajedničkog cilja integracijom lične inicijative i grupne kooperacije, zatim razvijanje sposobnosti efektivne komunikacije i efikasnosti u radu sa klijentima, korisnicima i kolegama, kako verbalne tako i tekstualne, upotrebom odgovarajuće terminologije, kao i razumevanje potrebe za kontinualnim učenjem u toku čitave karijere. Univerzitet Metropolitan je specifičan po metodologijama koje primenjuje jer, pored sposobnosti za timski rad, razvija kreativnost i samostalnost u radu. Univerzitet kod studenata razvija sposobnost za inovativno mišljenje, nov pristup problemima, sposobnosti za integraciju i implementaciju najnovijih tehnologija i istraživački duh. Liderski karakter i visoki profesionalni i etički standardi su ono što tražimo od njih.

 

Prijemni ispit

 

Kao i prethodnih godina, Univerzitet Metropolitan organizuje rane upisne rokove. Maturanti imaju mogućnost da, bez obzira što još uvek nisu završili srednju školu, polažu prijemni ispit, izvrše upis i obezbede svoje mesto na željenom studijskom programu, na vreme. Kompletnu dokumentaciju dostavljaju po završetku četvrtog razreda i položenog maturskog ispita. Prijemni ispiti će se realizovati i u Centru za nastavu u Nišu.

 

Dokumentacija potrebna za upis

 • Kopija lične karte
 • Dve identične fotografije formata 3.5 x 4.5 cm,
 • Izvod iz matične knjige rođenih (može i starije od šest meseci)
 • Dokaz o uplati 1000 dinara (indeks)
 • Dоkаz о uplаti prve rate školarine
 • Originali ili overene kopije svedočanstava iz srednje škole
 • Originali ili overene kopije diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu

Svi kandidati koji žele da polažu prijemni ispit treba da potvrde svoj dolazak na prijemni ispit elektronskom poštom na adresu info.nis@metropolitan.ac.rs, kao i da navedu gde žele da polažu prijemni ispit.
 
Informacione tehnologije, Informacioni sistemi, Softversko inženjerstvo, Razvoj igara

Prijemni ispit sastoji se iz:

 • Prijemnog ispita iz matematike (5 zadataka, 90 minuta)
 • Razgovora sa kandidatom.

Marketing menadžment, Menadžment u sportu

Prijemni ispit sastoji se iz:

 • Pisanja eseja na zadatu temu  (do dve A4 stranice, 60 minuta)
 • Razgovora sa kandidatom.

Grafički dizajn

Prijemni ispit sastoji se iz:

 • Crtanja
 • Razgovora sa kandidatom.

Na prijemni ispit neophodno je poneti:

 • Ličnu kartu
 • Dokaz o uplati administrativnih troškova polaganja ispita u iznosu od 3.000 din.
 • (Uplata na račun 340-11009457-59, u korist Univerziteta Metropolitan, Tadeuša Košćuška 63, Beograd, svrha uplate „Prijemni ispit“).

Centar za nastavu Univerziteta Metropolitan nalazi se u uliciBulevar Svetog Cara Konstantina 80-86. (bivša upravna zgrada Industrije), u Nišu, a sve informacije možete dobiti telefonom 018/551-000, kao i 011 20 30 885 i putem mail-a, info.nis@metropolitan.ac.rs

 

Pogledajte galeriju fotografija.

Centar u Nišu, nova lokacija – Bulevar Svetog Cara Konstantina 80-86