Konferencija o bezbednosti informacija – BISEC je naučni skup nacionalnog karaktera, koji se počevši od 2009. održava svake godine u organizaciji Univerziteta Metropolitan i Matematičkog instituta SANU.

 

Cilj konferencije BISEC je povezivanje i jačanje saradnje između sektora privrede, javnog sektora i akademskih krugova iz oblasti bezbednosti informacionih i komunikacionih sistema, uz detaljnu analizu i diskutovanje o rešenjima, uzimajući u obzir savremene standarde i najnovije informacione i komunikacione tehnologije u praksi.

 

Na sajtu www.bisec.rs, svi zainteresovani mogu dobiti detaljne informacije o temama i programu konferencije, učesnicima i datumu održavanja konferencije. Sva dodatna pitanja možete slati na e-mail info@bisec.rs.