U skladu sa članom 30. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76/2005,  97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 i 99/2014), Univerzitet je dužan da ustanovi digitalni repozitorijum u kojem se trajno čuvaju elektronske verzije odbranjenih doktorskih disertacija, zajedno sa izveštajem komisije za ocenu disertacije, podacima o mentoru i sastavu komisije i podacima o zaštiti autorskih prava, kao i da sve navedene podatke učine javno dostupnim.  

 

Aleksandar Bulajić – Doktorska disertacija

Aleksandar Bulajić – Izveštaj doktorske disertacije

Velibor Isailović – Doktorska disertacija

Velibor Isailović – Izveštaj doktorske disertacije

Marija Mosurović Ružičić – Doktorska disertacija  

Marija Mosurović Ružičić – Izveštaj doktorske disertacije  

Dalibor Dončić – Doktorska disertacija                    

Dalibor Dončić – Izveštaj doktorske disertacije