Malardalen univerzitetu u Vasterasu i Eskilstuni (Švedska)
 

Trajanje konkursa – do 28. oktobra 2018.

 

Početak studijskog boravka: prolećni semestar 2018/19.

 

Ko se može prijaviti na konkurs?

 • Studenti Tradicionalne nastave* Fakulteta informacionih tehnologija koji su u školskoj 2018/19. godini upisali 3. ili 4. godinu Osnovnih akademskih studija (Vasteras). Spisak predmeta za ovaj smer možete videti ovde >>
 •  

 • Studenti Tradicionalne nastave Fakulteta digitalnih umetnosti koji su u školskoj 2018/19. godini upisali 3. ili 4. godinu Osnovnih studija na studijskom programu Dizajn interaktivnih medija ili Grafički dizajn (Eskilstuna). Spisak predmeta za ovaj smer možete videti ovde >>

 
Iznos mesečne stipendije za životne troškove je 850 evra, a korisniku sleduje i jednokratna nadoknada putnih troškova.**
 
Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja mobilnosti nije pokriven stipendijom u okviru programa Erasmus+.
 
Obavezna dokumentacija za prijavu kandidata:
 

 • Motivaciono pismo na engleskom jeziku, potpisano i skenirano (1 stranica)
  primer: http://motivationalletter.com/motivation-letter-for-erasmus/ .
 •  

 • Biografija studenta na engleskom jeziku. Preporuka: Koristiti Europass model.
 •  

 • Prepis ocena (Transcript of Records) sa fakulteta preveden na engleski jezik od zvaničnog sudskog prevodioca.
 •  

 • Dokaz o znanju engleskog jezika (B2) – nije potreban zvaničan dokument, samo da ste položili engleski 1,2 i 3 sa visokim ocenama što se vidi u transkriptu.
 •  

 • Kopija pasoša (samo 1. strane sa slikom).
 •  

 • Predlog ugovora o učenju (learning-agreement). U ovoj fazi prijave dovoljno je ispuniti ugovor sa podacima/predmetima koje biste slušali/pratili (Tabela A Ugovora). Nisu potrebni potpisi, već da se vidi šta nameravate tamo da radite. Ako Vas obaveste da ste primljeni, ispunjavate i potpisujete ugovor.

 
Molimo Vas da prijave sa dokumentacijom u PDF formatu dostavite putem mail-a kancelariji za međunarodne odnose (Katarini Cvetković i Bojani Trebinjac) na mobility@metropolitan.ac.rs sa napomenom (subject mail-a) Prijava za Erasmus+ ICM boravak na Univerzitetu Malardalen.
 
Rok: 28. oktobar 2018. godine do 23:00h
 
Nakon završetka konkursa, prijave kandidata koji prođu tehničku proveru i evaluaciju od strane Kancelarije za projekte Univerziteta Metropolitan, biće rangirane od strane Komisije Univerziteta i dostavljene Univerzitetu Malardalen kao nominacije za studijski boravak. Malardalen Univerzitet vrši konačan izbor kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu Metropolitan.
 
LINKOVI:
 
Više o Malardalen univerzitetu: http://www.mdh.se/
Više o Erasmus+ programu razmene: https://www.esn.org/erasmus
 
NAPOMENA:

Da bi ostvarili mobilnost studenti koji budu izabrani za stipendiranje, moraju da imaju izmirene sve finansijske obaveze prema Univerzitetu Metropolitan, za celu školsku godinu. Stipendija ne podrazumeva umanjenje školarine na Univerzitetu Metropolitan.
 
*Studenti online nastave se ne mogu prijaviti za program mobilnosti
** Iznos stipendije je određen programom Erasmus+ kada studenti iz partnerske zemlje kao što je Republika Srbija putuju u prvu grupaciju programskih zemalja, gde se nalazi Švedska