Na Univerzitetu Metropolitan u Beogradu je održana jednodnevna radionica – Canvas poslovni model, koju je održala profesorke Tatjana Mamula, koja se više od 20 godina bavi istraživanjima iz oblasti marketinga, tržišta i javnog mnjenja, i koja u radu sa poslovnim liderima, pojedincima i timovima primenjuje metode iskustvenog učenja.

 

Na interaktivnoj radionici su pokrenuta mnoga pitanja i odgovori u cilju unapređenja poslovanja – što je zapravo i bio krucijalni deo održavanja same radionice. Polaznici su imali priliku da se upoznaju sa Canvas poslovnim modelom, na jedan praktičan i aktivacioni način, radeći u grupama koje razmenjuju iskustva. Ova vrsta poslovnog alata je polaznicima dala mogućnost da se bave procenom poslovnog predloga, istražuju šta bi bile potrebe i koji su potencijalni problemi klijenata. Međutim najbitnije je bilo naučiti procese traženja rešenja – šta bi bio vrednosni predlog koji najbolje odgovara potrebama klijenata, formulisanju atraktivnog poslovnog predloga za klijente itd.

 

Canvas poslovni model je moderan poslovni alat, prihvatljiv za sve subjekte, bilo da tek lansiraju novi ili preispituju postojeći poslovni koncept, a pomoću koga se opisuje način na koji neka organizacija ili institucija kreira, isporučuje i prikuplja vrednosti.