Završen je i prolećni semestar, a time i nastava na predmetu Upravljanje projektima Fakulteta za menadžment. Zbog novonastale situacije i pojave virusa COVID-19, u prethodna tri meseca nastava na Univerzitetu Metropolitan se odvijala preko online platforme, kako za naše tradicionalne, tako i za internet studente. Profesor FAM-a, dr Vladimir Škorić je tom prilikom organizovao gostujuća predavanja i uključio i u vežbe nekoliko velikih profesionalaca iz svojih oblasti, koji su studentima prikazali njihove perspektive i poglede na upravljanje projektima.

 

Sa senior konsultantom i trenerom kompanije – Daimler Trucks AG, Draškom Živkovićem, studentima FAM-a je predstavljen koncept procesnog razvoja i primer inovativnog upravljanja projektima, gde je bilo prilike da se predavanje pretvori u razgovor o razlikama u pristupu inovacijama između projektnih timova u Evropi, Severnoj i Južnoj Americi. Takođe ovog semestra se diskutovalo i sa gospodinom Vladimirom Petrovićem, specijalistom nabavke iz L’Oreal-a, o tome na koji način možemo da upravljamo projektima u kojima je predmet nabavke/prodaje proizvod sa ograničenim rokom trajanja i kako da upravljamo proizvodima kojima je istekao rok.

 

Kako se planira vreme u timu koji radi na više projekata u isto vreme, i koje su razlike u percepciji upravljanja timovima u Srbiji i Norveškoj, studentima FAM-a je predstavio Nikola Simić, senior konsultant u Efectus Group-u. Pored toga, održano je i izuzetno zanimljivo gostovanje u osmoj nedelji semestra, gde je HR menadžer SSC Belgrade, Lana Obrknežević iz Ardagh Group-e predstavila projekte iz oblasti upravljanja promenama i strategiju razvoja lidera promena, a sve u cilju povećanja stope uspešnosti realizacije projekata.

 

Branislava Jovanović, PR Nishvil Jazz Festivala i predsednica udruženja Nova Mreža, je studentima kroz online gostujuće predavanje predstavila razvoj upravljanja komunikacijom u organizacionom timu jednog od najznačajnih muzičkih i kulturnih festivala u Srbiji. Dok je diplomirani student Univerziteta Metropolitan, a sad vrlo uspešan preduzetnik, Milan Todorović – Menadžer operacija i razvoja, Skelar Uitzendbureau B.V. sa studentima razgovarao na temu upravljanja internim rizicima i razlikama u projektima u Srbiji i Holandiji.

 

Ovim gostujućim predavanjima je profesor Fakulteta za menadžment Univerziteta Metropolitan, dr Vladimir Škorić pokazao da nema prepreka za prenošenje kvalitetnog znanja i iskustva, studentima sa studijskog programa Inženjerski i operacioni menadžment i Biznis i marketing, od strane vodećih, uspešnih stručnjaka iz različitih oblasti koji čine naše društvo.