PREZADOVOLJNI UČESNICI OBUKE U SKLOPU ILEDA PROJEKTA „TEACH THE TEACHERS“

PREZADOVOLJNI UČESNICI OBUKE U SKLOPU ILEDA PROJEKTA „TEACH THE TEACHERS“

23.05.2023.

UM je u sklopu projekta “ILEDA – Improving online and blended learning with educational data analytics”, ref. broj 2021-1-BG01-KA220-HED-000031121 – oragnizovao  stručni skup za nastavnike i profesore u Nišu u prostorijama našeg centra pod pokroviteljstvom ERASMUS + ILEDA. Stručni skup je i akreditovan u sklopu ZUOV-a (Zavoda za obrazovanje I stručno usavršavanje).

 

Na skupu su predstavljeni rezultati i teme projekta ILEDA, gde su naši profesori i aktivni učesnici na projektu uspešno preneli svoje metode i načine aktivnog učenja, kao i metode i razvijene alate za analitiku učenja, koje će nastavnici moći da primenjuju u svojoj nastavi sa đacima i studentima.

 

Mnogi nastavnici su iskazali veliko zadovoljstvo i okarakterisali ovaj skup kao jedan od najboljih na kojem su prisustvovali u svojim dugim i bogatim karijerama.

 

Predavači na skupu su bili: profesorka dr Miroslava Raspopović Milić, docent dr Nemanja Zdravković, asistent Jovana Jović i pedagog i metodičar nastave Milena Petrović. Teme koje su obrađene na skupu su:

 

  • Modeli i koristi primene onlajn i hibridne nastave – prof. dr Miroslava Raspopović Milić
  • Principi aktivnog učenja – prof. dr Miroslava Raspopović Milić i pedagog Milena Petrović
  • Planiranje nastave za izokrenutu učionicu – prof. dr Miroslava Raspopović Milić
  • Primer dobre prakse. Izokrenuta učionica u praksi – doc. dr Nemanja Zdravković
  • Razvoj plana nastave za izokrenutu učionicu (na primeru predmeta polaznika) – prof. dr Miroslava Raspopović Milić
  • Izazovi i prilike za primenu izokrenute učionice i aktivnog učenja u onlajn i hibridnoj nastavi – prof. dr Miroslava Raspopović Milić
  • Primena tehnologija u onlajn i hibridnoj nastavi – asistent Jovana Jović
  • Analitika učenja i praćenja napretka studenata – asistent Jovana Jović

 

Učesnici skupa su u duhu teme seminara bili veoma aktivni i našim predavačima su izlagali svoja iskustva u nastavi, iznosili svoje probleme i pitanja. U sklopu obuke su imali interaktivan rad, razvijali su svoje planove, ali i učestvovali u zanimljivim aktivnostima koje su se odnosile na učenje bazirano na problemu (problem-based learning) i izokrenutu učionicu (flipped classroom).

 

ILEDA  ERASMUS + projekat radi na pronalaženju, poboljšanju i inoviranju novog načina učenja koje je još više podstaknuto aktuelnom situacijom tj. pandemijom COVID-19, gde se javila potreba za online i kombinovanim načinom učenja.

 

Ukoliko želite više da saznate o projektu ILEDA, informacije možete naći na sajtu: https://ileda.eu/