Na Univerzitetu Metropolitan uspešno su se održale radionice na temu „Kako napraviti dobar CV“.  Radionice je održala Doc. dr Ana Bovan, profesorka na Fakultetu za menadžment.
 
Za studente u Nišu radionica se održala 6. juna, dok se u Beogradu održala 9. juna, u prostorijama Univerziteta Metropolitan.
Radionice su pružile veoma koristan uvid u suštinsku svrhu CV-a, važnost upoznavanja sebe radi pravljenja boljeg CV-a, kao i na koji način strukturisati podatke u CV-u i kako se istaći. Profersorka je objasnila studentima da je pisanje radne biografije koja će se izdvojiti iz gomile drugih pravi izazov. Pokazala im je da je CV dokument koji ih predstavlja potencijalnom poslodavcu, koji mora da sadrži vaš njihov lični pečat, jer poslodavci po pravilu ne gube vreme u moru pristiglih aplikacija, već se fokusiraju na ključne reči koje su im potrebne.
Prisutni studenti su takođe imali i mogućnost da zakažu termin pojedinačne mentorske sesije za pravljenje CV-a.