Univerzitet Metropolitan i Matematički institut Srpske akademije nauka i umetnosti, u saradnji sa udruženjem E-sigurnost, organizovali su desetu međunarodnu Konferenciju o bezbednosti sistema – BISEC’2018, održanu 20. oktobra 2018. godine, na Univerzitetu Metropolitan u Beogradu.
 
Glavna tema konferencije bila je „Zaštita digitalnih podataka“, dok su podteme bile:

 • Upravljanje zaštitom podataka
 • Dizajn sigurnog rešenja za zaštitu podataka
 • Izgradnja sigurnog servisa za zaštitu podataka
 • Sigurnosne mere za zaštitu podataka
 • Digitalna sigurnost finansijskih podataka
 • Digitalna sigurnost medicinskih podataka
 • Digitalna sigurnost eGovernment podataka
 • Klaud bazirani servisi za zaštitu podataka
 • Implementacija tehničkih mera za zaštitu podataka
 • Standardi za zaštitu podataka
 • Zakonska regulativa RS i EU vezano za zaštitu podataka
 • Zaštita podataka o ličnosti

 
Tema okruglog stola bila je „Primena sistema za zaštitu podataka“, dok su podteme o kojima se diskutovalo: „Tehničke mere zaštite podataka“ i „Uticaj GDPR direktive u RS“.
 
Na početku, uvodnom reči dobrodošlice, prisutnima se obratio predsednik i rektor Univerziteta Metropolitan, profesor dr Dragan Domazet. Predavači koji su došli iz javnih i privatnih institucija, i srpske politike, kao i privrede predstavili su svoja aktuelna rešenja i radove koji su aktuelni ili će pronaći svoju primenu u budućnosti. Glavni govornici konferencije bili su:
 

 • Prof. dr Zlatogor Minchev – Bugarska akademija nauka, Bugarska
 • Vladan Todorović – kompanija Advanced Security Technologies Asia Pte Ltd, Srbija

 
Tokom Konferencije se govorilo o veštačkoj inteligenciji, zaštit samih podataka, klaud okruženju na različitim mestima gde se podaci čuvaju, od telefona, drugih mobilnih uređaja do automobila. O regulativi GDPR koja je vrlo diskutabilna u našim uslovima, jer se ne primenjuje u Srbiji već u okruženju, ali se indirektno odnosi i na nas. Bilo je piče i o hakovanju različitih vrsta uređaja, takozvanom „Internet of things“.
 
Ponosni smo što je Univerzitet Metropolitan i posle deset godina uspeo da održi saradnju sa vodećim domaćim i inostranim institucijama, kao i da bude lider u predstavljanju najnovijih informacija o bezbednosti sistema koji su naša budućnost.