Nastavnici i saradnici Fakulteta informacionih tehnologija su prisustvovali obuci na temu analitike podataka u obrazovanju, koja je trajala 5 dana (24.10- 28.10 2022). Ova obuka je održana u sklopu projekta “Improving online and blended learning with educational data analytics (ILEDA)”, ref. broj 2021-1-BG01-KA220-HED-000031121. Obuka je održana u Finskoj na Univerzitetu Istočne Finske u Joensuu.  Učesnici ILEDA projekta su pored Univerziteta Metropolitan i Univerzitet iz Sofije Sv. Klimen Ohridski, Univerzitet istočne Finske, Leon Univerzitet.

 

Predstavnici Univerziteta Metropolitan na obuci su bili: prof. dr Miroslava Raspopović Milić, doc. dr Emilija Kisić, doc. dr Nemanja Zdravković, Jovana Jović, Tamara Vukadinović i Andreja Potić.

 

Na obuci su prezentovane veoma zanimljive i aktuelne teme:

 

  • Tipovi podataka u analitici učenja (engl. learning analytics)
  • Prediktivna analitika
  • Alati i metrike
  • Analiza društvenih mreža
  • Etička pitanja u analitici podataka u obrazovanju

 

Pored predavanja i obuka tokom boravka u Finskoj naši predstavnici su imali prilike da posete  Nacionalni park Koli.  Pored Joensuu imali su prilike da posete i Helsinki, kao i Poljsku, Varšavu. Pokušaćemo da vam dočaramo u nekoliko slika.

 

 

ILEDA  ERASMUS + projekat radi na pronalaženju, poboljšanju i inoviranju novog načina učenja koje je još više podstaknuto aktuelnom situacijom tj. pandemijom COVID-19, gde se javila dodatna potreba za efikasnijim metodama za online i hibridno učenje.

 

Ukoliko želite više da saznate o projektu ILEDA, više informacija možete naći na sajtu projekta: https://ileda.eu/