Univerzitet Metropolitan postao član konzorciuma “Creative Tech Serbia”

Univerzitet Metropolitan postao član konzorciuma “Creative Tech Serbia”

21.07.2022.

Profesori Univerziteta Metropolitan, Fakulteta digitalnih umetnosti i Fakulteta informacionih tehnologija, Petar Pejić i Milan Ličina učestvovali su u nizu sastanaka po prijavi na poziv za ,,Superklaster“. Ovi sastanci su služili da se prepoznaju donosioci odluka i ključni partneri za osnaživanje gejming industrije u Srbiji. Ovom prilikom Univerzitet Metropolitan prepoznat je kao strateški važan član tog klastera i u narednom periodu će se kreirati više predloga saradnji i partnerstava.
 
Vizija konzorcijuma Creative Tech Serbia je da ovaj domen etablira kao “broj jedan” kreativnu industriju u Srbiji, koja će našu zemlju staviti na lidersku poziciju u oblasti gejminga kada je u pitanju čitav region. 
 
Konzorcijum će se fokusirati na podršku talentima u ovoj oblasti kroz raznolike vidove saradnje između akademskog sektora i privrede, kao i organizacija civilnog društva i startapa posvećenih razvoju formalnog i neformalnog obrazovnog sistema. Kroz akceleratorske programe i platforme za učenje, konzorcijum će i kreirati sistem za dalji razvoj postojećih timova i startapa.
 
Takođe, profesor Milan Ličina postao je član upravnog odbora “Creative Tech Serbia”.
 
Veoma smo ponosni što smo postali članovi i partneri ovako velikog i važnog klastera, koji će još više otvoriti put za uspešne karijere našim studentima, u ovakvoj multidisciplinarnoj industriji koja uključuje rad umetnika, kreativaca, inženjera, tehnologa, preduzetnika i širokog dijapazona drugih profesionalaca.
 
Više na ovu temu možete pogledati i na sledećem linku:
 
https://srbijainovira.rs/pilot-superklasteri/gejming-vr