Studenti treće godine Univerziteta Metropolitan su imali priliku da prisustvuju Forumu Srpske asocijacije menadžera, u organizaciji profesorke dr Tatjane Mamule i u okviru predmeta Brend menadžment Fakulteta za menadžment. Tema ovogodišnjeg Foruma je bila o aktuelnim problemima odliva mozgova, odnosno, na koji način se kompanije u Srbiji bore da zadrže mlade talente i sa čime se suočavaju, kako kreiraju kulturu poslovanja u skladu sa ovim izazovom i koje programe osmišljavaju.

 

Predstavnici vodećih kompanija u Srbiji su na Forumu menadžera razgovarali sa predstavnicima državnih institucija, izneli svoja iskustva i najbolje primere iz prakse kako bi odgovorili na pitanje: Koje su to aktivnosti i programi koje kompanije sprovode da bi uticale na zadovoljstvo mladih životom i radom u Srbiji?

Takođe neke od tema tokom Foruma su bile i:

  • Šta mladi najviše danas cene?
  • Da li imaju „povratnike“ – ljude koji su proveli neko vreme stičući znanje i iskustvo u inostranstvu, a sada se vraćaju? Koje su ključni razlozi za povratak?
  • Šta država trenutno već radi na zaustavljanju odliva ljudi iz Srbije?
  • Koje su postojeće mere koje se već sprovode za kreiranje boljih uslova za život i rad u Srbiji?

Studenti su imali priliku da čuju mišljenje predstavnika vodećih kompanija, kao i predstvanika državnih institucija – zašto treba ostati u Srbiji i kreirati svoju budućnost baš ovde. Profesori Univerziteta Metropolitan pored teorije koju prenose studentima, uvek organizuju i vannastavne aktivnosti koje će im značiti za dalji rad i lični razvoj.