Univerzitet Metropolitan kao visokoobrazovna i naučnoistraživačka ustanova koja realizuje delatnost visokog obrazovanja na svim nivoima studija, ali i druge oblike stručnog usavršavanja, uspostavio je saradnju sa kompanijom Miticon iz Kalifornije (USA). Ugovor su svečano potpisali osnivač i rektor Univerziteta Metropolitan, profesor dr Dragan Domazet i direktor kompanije Miticon, Bogdan Mitić, na Univerzitetu Metropolitan u Beogradu.

 

Cilj saradnje je sprovođenje edukativnih aktivnosti koje imaju teorijsku, praktičnu i razvojnu dimenziju. Neposredni rezultati saradnje odnose se na povezivanje studenata Univerziteta Metropolitan, aktivnih učesnika, koji svoja znanja i veštine mogu unaprediti praksom u kompaniji Miticon.

 

Takođe je dogovoren i program stručne prakse za studente UM-a, gde će kompanija Miticon omogućiti uspešno izvršavanje iste. Kroz ovaj vid stručne prakse se realizuje i dualno obrazovanje na kome Univerzitet Metropoliten potencira od svog osnivanja, jer omogućava studentima da primenom formalnog procesa obrazovanja prate redovnu nastavu na upisanom studijskom programu, kao i da kroz neformalno učenje realizuju predispitne obaveze putem vršenja stalne stručne prakse i rada na projektima razvoja softvera i IT aplikacija u kompaniji Miticon. Studenti pored tradicionalnog znanja, na ovaj način stiču veštine i praktično znanje koje će im značiti u budućem razvoju i zaposlenju.

 

Miticon kompanija je jedinstvena i kreativna agencija, sa inteligentnim pristupom poslu i vrhunskim, inovativnim rezultatima u oblastima dizajna, marketinga i tehnologija. Sa partnerskom kompanijom The Sherlock Group izvodi tehnološke projekte i usluge za svetski poznate klijente kao što su Disney, Warner Bros., Sonos i Hyperloop TT. Kompanija je fokusirana na timski rad i dinamične projekte koji postavljaju brojne zanimljive izazove, kao i priliku za lični, profesionalni razvoj i učenje. Više o kompaniji MITICON pogledajte na: http://miticon.com/

 

Univerzitet Metropolitan je za svoje studente obezbedio praksu u najboljim, svetski priznatim kompanijama, uz dualno obrazovanje kao najsavremeniji model studiranja u svetu, koji je prvi u Srbiji i regionu uveo u svoj sistem rada.