MSc Ecc Milica Mladenović, rukovodilac Kreativnog centra Univerziteta Metropolitan u Nišu i asistent na Fakultetu za menadžment, prisustvovala je EUBID konferenciji „Uloga poslovnih inkubatora u pružanju usluga malim i srednjim preduzećima“, održanoj u hotelu Metropol Palace u Beogradu, 20. novembra 2019. godine.

 

Konferencija je organizovana u okviru međunarodnog EUBID projekta – Podrška Evropske unije razvoju poslovnih inkubatora (European Union Support for Business Incubators Development), u saradnji sa Ministarstvom privrede. Na konferenciji je učestvovalo 140 predstavnika domaćih i inostranih poslovnih inkubatora, državnih institucija, univerziteta i organizacija za pružanje podrške razvoju malih i srednjih preduzeća.

 

Gospodin Karl-Heinz Jach, rukovodilac EUBID projekta, najpre je izneo rezultate analize dosadašnjeg razvoja poslovnih inkubatora u Srbiji, pri čemu je istakao da je 2006. godine postojalo 5 poslovnih inkubatora, dok je 2019. godine taj broj narastao do 40 inkubatora i 14 regionalnih startap centara formiranih u Srbiji. Zatim su usledile preporuke da se u narednom periodu treba fokusirati na unapređenje usluga podrške razvoju poslovanja korisnika poslovnih inkubatora (treninge, radionice, konferencije i mentorstva). Startapovi koji se razvijaju u poslovnim inkubatorima najčešće su inovativna preduzeća kojima je važna kvalitetna podrška u početnim fazama razvoja kako bi uspešno razvili svoju ideju i plasirali se na tržište. Kao najvažniji faktori za uspešno poslovanje istaknuti su preduzetnički duh, preuzimanje rizika, menadžerska sposobnost, kreiranje strategija, umrežavanje i partnerstva.

 

Glavne teme Konferencije o kojima je bilo reči u inidividualnim izlaganjima i grupnim panel diskusijama bile su:

 

– Izgradnja uslova i programa podrške za razvoj malih i srednjih preduzeća;
– Unapređenje inovativnosti i konkurentnosti početnika u poslovanju kroz pružanje podrške razvoju inovacija i tehnologije;
– Rastući trendovi, prednosti i izazovi poslovnih inkubatora u Srbiji – co-working i podrška samozapošljavanju;
– Podrška u pronalaženju izvora finansiranja i konkurisanju startapova kod domaćih i stranih investitora – finansijski održiv model poslovnih inkubatora i spremnost srpskih startapova za  investitore.

 

Učesnici Konferencije bili su predstavnici Ministarstva privrede, prosvete, inovacija i tehnološkog razvoja, Inovacionog fonda, Zavoda za intelektualnu svojinu, Privredne komore, Regionalne razvojne agencije, Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), EU info centra, delegacije Evropske unije, poslovnih inkubatora, naučno-tehnoloških parkova iz Srbije, Crne Gore, Estonije i Litvanije, kao i Inovacionog centra iz Banja Luke.

 

U toku konferencije održani su i neformalni razgovori radi umrežavanja predstavnika poslovnih inkubatora, njihovih korisnika i institucija koje nude programe za podršku inkubatorima. Na kraju Konferencije dodeljeni su sertifikati izvrsnosti poslovnim inkubatorima i njihovim direktorima koji proaktivno rade na podsticanju preduzetništva.

 

EUBID projekat finansira Evropska unija i realizuje se u saradnji sa Ministarstvom privrede i Ministarstvom prosvete. Evropska unija, u saradnji sa različitim institucijama u Srbiji, sprovodi značajan broj projekata u oblasti privrede, za koje je do sada donirano preko 200 miliona evra. Takođe, za razvoj inovacija do sada je izdvojeno 30 miliona evra.

 

Univerzitet Metropolitan kroz aktivnosti Kreativnog centra prati savremene tendencije u pokretanju biznisa i povezuje se sa značajnim domaćim i međunarodnim institucijama kako bi svojim studentima pružio najsavremenija znanja i mogućnosti za umrežavanje i pokretanje sopstvenog posla.