U prostorijama Kreativnog centra Univerziteta Metropolitan u Nišu, u četvrtak 09. maja 2019. godine, održana je radionica „Proces regrutacije i selekcije kadrova“ za studente Fakulteta za menadžment. Radionicu je održala profesorka dr Milica Slijepčević sa Fakulteta za menadžment Univerziteta Metropolitan, u okviru nastave iz predmeta MK120 Integrisane marketing komunikacije i OM230 Upravljanje ljudskim resursima.

 

Radionica je obuhvatala sledeće teme:

  • Uvod u temu – teorijski aspekt marketing komunikacije i ljudskih resursa
  • Studija slučaja – kompanija Infostud
  • Radionica „Proces regrutacije i selekcije kadrova“  – intervju za poziciju marketing menadžera
  • Zaključna razmatranja

Nakon uvodnog predavanja i predstavljanja povezanosti sektora marketinga i sektora ljudskih resursa (HR) u kompaniji, profesorka Milica Slijepčević je predstavila studiju slučaja kompanije Infostud. Zatim su studenti podeljeni u grupe za potrebe radionice. Jedna grupa studenata bila je u ulozi zaposlenih u sektoru marketinga, dok se druga grupa našla u ulozi zaposlenih u sektoru ljudskih resursa. Svaka grupa je najpre formulisala opis posla zaposlenih u svom sektoru. Na kraju je grupa studenata iz sektora ljudskih resursa intervjuisala drugu grupu studenata za poziciju marketing menadžera. Studenti su pokazali visok nivo profesionalnosti i kreativnosti u formulisanju pitanja i davanju odgovora u okviru intervjua.

 

Studenti su bili veoma zadovoljni stečenim praktičnim iskustvom u okviru radionice koju je održala profesorka Slijepčević, kao i pruženim uvidom u važnost međusektorske komunikacije i saradnje u kompaniji. Metropolitan univerzitet studentima pruža kako teorijsko znanje, tako i praktično iskustvo u savladavanju i boljem razumevanju gradiva kroz različite radionice.