U prostorijama Kreativnog centra Univerziteta Metropolitan u Nišu, održana je radionica „Elevator Pitch – prezentacione veštine“ za studente koji su se prijavili na takmičenje za najbolju studentsku ideju u okviru međunarodnog projekta IF4TM. Radionicu je održala MSc Ecc Milica Mladenović, rukovodilac Kreativnog centra i asistent na Fakultetu za menadžment Metropolitan univerziteta.

 

Radionica je obuhvatila sledeće teme:

  • Osnovni elementi uspešne prezentacije ideje pred investitorom – problem, rešenje, tržište, konkurencija, poslovni model, konkurentska prednost, konkurencija, marketing plan, tim, novac (prihodi i troškovi), vizija za budućnost i dugoročna strategija;
  • Javni nastup i komunikacija – priprema, „Big Bang“ početak, predstavljanje, sadržaj, izlaganje, veštine komunikacije, verbalna i neverbalna komunikacija, karakteristike efektnog govornika;
  • Radionica – probna prezentacija tima studenata.

Nakon predstavljanja osnovnih elemenata uspešne prezentacije ideje pred potencijalnim investitorom, studenti su dobili smernice o komunikacionim veštinama koje su veoma važne za efektan javni nastup. Zatim su studenti u interaktivnoj diskusiji razvili kreativne ideje za unapređenje svoje prezentacije. Na kraju su studenti održali probnu prezentaciju svoje ideje i dobili veoma konstruktivne komentare za postizanje wow“ efekta svojim načinom izlaganja.

 

Studenti su na radionici pokazali visok nivo prezentacionih veština i timskog duha. Metropolitan univerzitet pruža podršku i želi puno sreće svojim studentima na predstojećem nacionalnom finalu takmičenja, koje će se održati u Beogradu 31. maja 2019. godine.

 

Radionica je sprovedena u okviru međunarodnog projekta IF4TM („Institutional Framework for Development of the Third Mission of Universities in Serbia“), u saradnji sa još 5 univerziteta u Srbiji, a uz podršku Erasmus+ programa.

 

 

„This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein“