U prostorijama Kreativnog centra Univerziteta Metropolitan u Nišu, održana su dva sastanka u vezi tekućeg IF4TM projekta, u okviru Erasmus+ programa koji ima za cilj razvijanje institucionalnog okvira Treće misije univerziteta u Srbiji.
 
Prvi sastanak je obeležilo predstavljanje dosadašnjih aktivnosti Kreativnog centra, otvorenog u februaru 2019. godine, u okviru Poslovno-obrazovnog centra u Nišu, kao i predstavljanje daljeg plana rada i predloga aktivnosti. Zatim je održana diskusija o mogućnostima za razvoj Kreativnog centra i njegovoj održivosti kroz buduće aktivnosti, i značajne projekte.
 
Takođe je održan i lokalni sastanak radnih projektnih grupa 2, 3 i 4 u organizaciji Univerziteta u Nišu, jednog od partnera na ovom projektu. Sastanku su prisustvovali, pored projektnog tima Univerziteta Metropolitan, predstavnici Univerziteta u Beogradu, Visoke tehničke škole strukovnih studija u Zrenjaninu, Državnog univerziteta u Novom Pazaru, Univerziteta u Novom Sadu kao i predstavnica Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, partnera na projektu, Marina Vukobratović Karan. Nakon pozdravnog obraćanja koordinatorke projekta profesorke dr Vesne Mandić, usledila je analiza i definisanje predložene metrike Treće misije univerziteta, a potom su organizovani individualni sastanci partnera sa temom pripreme finalnog izveštaja.
 
IF4TM je projekat koji obezbeđuje razvoj institucionalnog okvira za razvoj treće misije univerziteta u Srbiji, koja podrazumeva celoživotno učenje, socijalno angažovanje i transfer tehnologije i inovacije.