Profesorka Fakulteta za menadžment, dr Tatjana Mamula je održala radionicu za predstavnike mikro, malih i srednjih preduzeća na Univerzitetu Metropolitan u Beogradu, i u organizaciji ICF Chapter Srbija u okviru ICF Coaching Week-a, pod nazivom – Poslovna ponuda – u korak sa tržišnim promenama.

 

Obradile su se teme za renovacije/inovacije poslovnih ponuda: Koliko je važno ponuditi poslovnu ponudu koja je adekvatna potrebama klijenata, ako uzmemo u obzir da živimo i radimo u VUCA vremenima i liderstvu nove generacije? ; Da li je potrebno obnoviti postojeću poslovnu ponudu ili inovirati potpuno novi koncept?

 

Cilj radionica je bio da se učesnici angažuju u:

  • proceni njihovog trenutnog poslovnog predloga uzimajući u obzir poslovno okruženje (trenutak istine);
  • istraživanju šta bi bile potrebe i koji su problemi njihovih klijenata (proces empatije – biti u cipelama klijenta);
  • procesu traženja rešenja – šta bi bio vrednosni predlog koji najbolje odgovara potrebama klijenata (pain – gain);
  • formulisanju atraktivnog poslovnog predloga u atraktivnom obliku za klijente (testiranje među potencijalnim/redovnim klijentima).

Profesorka dr Tatjana Mamula se više od 20 godina bavi različitim istraživanjima gde je bila vođa tima, metodolog istraživač i konsultant. Od 2012. godine Tatjana je docent na Univerzitetu Metropolitan i predaje marketinške predmete. U radu sa klijentima, pojedincima i timovima primenjuje principe i metode iskustvenog učenja. Aktivna je u oblasti koučinga i mentoringa, a od 2015. godine i PCC sertifikovani kouč pri International Coaching Federation, a od prošle godine PCM coach i Points of You train of trainers.