Profesorka Fakulteta za menadžment Univerziteta Metropolitan, dr Tatjana Mamula je postala sertifikovani trener programa Start and Improve Your Business (SIYB). Kroz svoju dugogodišnju tradiciju program SIYB je inspirišući generacije novih preduzetnika obučio oko 65 000 trenera koji su svoje znanje, veštine i iskustvo preneli na preko 15 miliona učesnika. To je dovelo do stvaranja preko 9 miliona novih poslovnih mogućnosti u preko 100 zemalja širom sveta.

 

Start and Improve Your Business predstavlja jedan od najvećih svetskih programa obuke za poslovno upravljanje. Sa preko 30 godina dugom istorijom organizuje se od strane Međunarodne organizacije rada, kao jedne od agencija Ujedinjenih nacija. Program je prvenstveno namenjen malim i srednjim preduzećima, odnosno preduzetnicima kao pomoć pri započinjanju i razvijanju svog posla.

 

SIYB obuka obuhvata četiri dela kojoj odgovaraju četiri faze u razvoju biznisa. Polazi se od generisanja poslovne ideje koja omogućava potencijalnim preduzetnicima da razviju konkretnu poslovnu ideju. Zatim se prelazi na fazu započinjanja samog biznisa kroz osmišljavanje i razvoj isplativog poslovnog plana. Kada se već počelo sa radom sledi faza koja u fokus stavlja dalji razvoj veština postojećih preduzetnika kao i poboljšanje planova kupovine, kontrole zaliha, marketinga, obračuna troškova, poslovnog planiranja i upravljanja ljudskim resursima. Kada se preduzeće odnosno preduzetnik stabilizovao na tržištu sledi faza proširenja poslovanja koja omogućava preduzetnicima da razviju svoje strategije poslovnog rasta.

 

Profesorka dr Tatjana Mamula, pored uspešnog rada na Univerzitetu Metropolitan je i vlasnica agencije za konsalting ACT2B BEOGRAD, i uspela je da dobije prestižni sertifikat kao  trener programa Start and Improve Your Business (SIYB) i već dugi niz godina ima aktivnu ulogu u oblasti treninga, mentoringa i coaching-a. Bogato iskustvo, znanje i veštine stečene i kroz SIYB program doprineće našoj profesorki saradnju u daljem radu sa timovima, klijentima, pojedincima ili menadžerima u vidu pružanja pomoći i podrške oko postavljanja ciljeva, vizija, optimizacije poslovanja, repozicioniranja, inovacija itd., ali i sa studenata Fakulteta za menadžment na nekom višem nivou, koji su upravo inspirisani profesorima UM-a i njihovim predanim radom, usavršavanjem i prenošenjem kvalitetnog znanja.