Profesorka Fakulteta za menadžment, dr Ana Bovan čiji je jedan od predmeta Upravljanje organizacijskim promenama, uzela je učešće u globalnom projektu organizacije AllatRa sa inicijativom uvođenja promena u savremenu organizaciju društva i ekonomije.

 

Ova globalna inicijativa zastupa stav da su potrebne promene u društvu tako da se potrošačko društvo humanizuje i transformiše u kreativno društvo. U nameri da povežu što više uticajnih ličnosti iz celog sveta, predstavnici organizacije su uključili i profesorku Univerziteta Metropolitan, dr Anu Bovan. Profesorka Bovan je pozvana da se zajedno sa profesorkom antropologije dr Lorens Lekije (Inalco, Sorbona, Pariz) otvori pitanja iz oblasti obrazovanja, doprinosa mladih i kreiranja društva koje je kreativnije, ali i slobodnije.

 

Profesorka Bovan je posebno istakla značaj privatnih univerziteta, kao što je Univerzitet Metropolitan, u transformaciji visokoškolskog obrazovanja kroz daleko veću usmerenost na studente i njihove edukativne potrebe, za razliku od tradicionalnog modela državnih univerziteta regiona, koji su nesrazmerno više okrenuti nastavnom kadru umesto studentima. Takođe profesorka Bovan je ukazala da je potrebna spremnost na promene – jer je došlo vreme za nove paradigme u oblasti obrazovanja, što zahteva prelazak sa standardnih pedagoških metoda na inkluzivnije i holističnije obrazovanje. Nove metode imaju težiste na kolaboraciji i iskustvenom učenju.

 

Javna diskusija putem Zoom platforme na ovu temu je privukla veliku pažnju i imala slušaoce iz velikog broja zemalja Evrope, a i šire. Univerzitet Metropolitan sa ponosom može da se pohvali što među svojim profesorima ima i eksperta kao što je dr Ana Bovan, koja studentima prenosi znanje za budućnost.