U okviru podprojekta 1700 godina Milanskog Edikta: Car Konstantin i Medijana” i projekta pod nazivom – Razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija, korišćenjem naprednih matematičkih metoda, sa primenama u medicini, telekomunikacijama, energetici, zaštititi nacionalne baštine i obrazovanju” podržanim od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, profesori Fakulteta digitalnih umetnosti Univerziteta Metropolitan rade na mogućnostima vizuelizacije antičkog arheološkog lokaliteta u savremenim medijima.
 
Osim stvaranja 3D modela antičkog, arheološkog nalazišta Medijana i prezentacije pronađenih artefakata sa lokaliteta iz predgrađa Niša, ove godine su svi materijali prebačeni iz starih, arhitektonski dizajniranih materijala u nove standarde. Na ovaj način postignut je najviši nivo savremenog kvalitata interaktivnih 3D prezentacija sa visoko dinamičnim svetlom, fizički pravilnim, mekim senkama i sekundarnim odbijanjem svetla za dodatni realizam.
 
Uz novi model Medijane, koja je spremna za VR sa dodatim anotacijama, ove godine je redizajniran i sajt sa prezentacijama novih radova, kao i 3D modela sa novom teksturom. Na ovom značajnom kulturološkom projektu učestvuju profesori sa Univerziteta Metropolitan: Svetlana Smolčić Makuljević, Petar Stamenković, Bojan Stevanić i Rastko Kukić.
 

Više o samom projektu „1700 godina Milanskog Edikta: Car Konstantin i Medijana”
i radu profesora FDU-a
pogledajte na: medijana.metropolitan.ac.rs