Ideja da se mladi lideri prezentuju studentima Univerziteta Metropolitan nastala je u cilju networkinga i podsticanja naših studenata na akciju već u najranijem periodu studiranja. Tako je profesorka Milica Slijepčević u okviru predavanja iz predmeta Integrisane marketinške komunikacije i Upravljanje ljudskim resursima na Fakultetu za menadžment za studente I i II godine, pripremila gostujuće predavanje na temu – Produkcija kreativnih ideja, mlade i uspešne producentkinje Jovane Jovičić.
 
Kako profesorka Slijepčević ističe, za studente i njihov profesionalni razvoj je jednako važno da čuju i menadžere lidere sa bogatim iskustvom, već uveliko pozicionirane u svetu biznisa, ali i mlade lidere koji hrabro idu svojim putem. Na taj način se studentima prenosi entuzijazam i znanje u skladu sa novim trendovima koji su bliski mladim generacijama.
 
Mlada producentkinja Jovana Jovičić, završava Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu i već uveliko gradi profesionalnu karijeru. Bavila se muzikom, radila je na mnogobrojnim projektima, na filmu i u pozorištu, u sferi marketinga i odnosa s javnošću. Trenutno radi na dugometražnom dokumentarnom filmu BPM – Bajka bespovratnog vremena” o elektronskoj muzičkoj sceni u Srbiji i na dugometražnom dokumentarnom filmu Kreka” o jednom od najboljih svetskih scenografa, Miljenu Kljakoviću Kreki za producentsku kuću Centar Film Beograd.