Tokom prošle nedelje, 22, 23. i 24. septembra, u organizaciji Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT), održan je KIC HEInnovate trening na kome su učestvovali prof. dr Đorđe Jovanović, dekan Fakulteta za menadžment Univerziteta Metropolitan, prof. dr Mirjana Kranjac i prof. dr Jelena Bošković, kao eksterni eksperti Univerziteta Metropolitan.

 

Naš Univerzitet uspešno je podneo aplikaciju za učešće na projektu ,,EIT Western Balkan HEI Capacity Building on Circular Economy program’’ koji je usmeren na oblast cirkularne ekonomije u pogledu izgradnje kapaciteta i jačanja preduzetničkih aktivnosti Univerziteta sa partnerima i institucijama iz ove oblasti. EIT organizacija u saradnji sa Evropskom Unijom, prepoznali su Zapadni Balkan, kao region za jačanje i uspostavljanje Zajednice znanja i inovacija (KICs) – partnerstva visoke autonomije vodećih visokoškolskih ustanova, istraživačkih organizacija, kompanija i drugih aktera u inovacionom procesu koji se suočava sa društvenim izazovima kroz razvoj proizvoda, usluga i procesa i negovanjem inovativnih preduzetničkih ljudi.

 

Trening je održan u cilju upoznavanja svih predstavnika institucija koji su aplicirali na projekat o akcionom planu i ključnim oblastima kojim će se projekat baviti.