U Kreativnom centru Univerziteta Metropolitan u Nišu, predstavljena je prva verzija simulatora vožnje koju razvijaju studenti, uz podršku Univerziteta. Simulator je demonstrirao Aleksandar Stojadinović, student Fakulteta informacionih tehnologija i glavni programer simulatora.

 

Nakon uvodne demonstracije kretanja simulatora po ulici i prikaza iz više uglova, usledilo je predstavljanje daljih koraka za razvoj i narednih delova, koji će biti ugrađeni kako bi se došlo do finalnog proizvoda koji će olakšati ljudima prvi susret sa automobilom i smanjiti strah od vožnje. Zatim su usledili konstruktivni komentari i preporuke rektora profesora dr Dragana Domazeta o različitim realnim situacijama u vožnji koje treba uključiti u simulator, u narednim fazama razvoja. Na kraju je rektor, profesor Domazet uputio poziv studentima sva 3 fakulteta za uključivanje u dalji razvoj simulatora, pre svega grafičkog modela. Nakon demonstracije, svi prisutni studenti su nastavili diskusiju i uz druženje razvili još novih ideja, ali i uspostavili saradnju i nova poznanstva.

 

Ideju za simulator vožnje studenti su veoma uspešno predstavili u nacionalnom finalu Takmičenja za najbolju studentsku ideju, održanom u Naučno-tehnološkom parku u Beogradu u maju 2019. godine. Univerzitet Metropolitan podržava svoje kreativne, inovativne i preduzimljive studente u razvoju ideja. Studenti su uvek dobrodošli da se pridruže nekom timu u razvoju postojeće ideje, kao i da u Kreativnom centru iznesu svoje ideje i okupe druge studente u svoj tim, pri čemu je ideja saradnja i povezivanje znanja studenata sva 3 fakulteta Univerziteta Metropolitan kroz formiranje interdisciplinarnih timova.