Na Univerzitetu Metropolitan u Beogradu, predstavnici kompanije Endava doo iz Beograda, održali su prezentaciju studentima Fakulteta informacionih tehnologija, na kojoj su opisali  jedan njihov radni dan i aktivnosti razvojnih odeljenja.

 

Nevena Pejnović iz HR odeljenja kompanije Endava, informisala je studente o osnovnoj delatnosti kompanije Endava. Sedište kompanije nalazi se u Londonu i imaju svoje kancelarije na lokacijama širom Centralne i Zapadne Evrope, Latinske Amerike i Severne Amerike. Jedna od njih nalazi se i u Beogradu, sa preko više od 500 zaposlenih. Kompanija Endava se bavi razvojem i implementacijom softverskih proizvoda za klijente širom sveta, čiji prihod iz godine u godinu raste.  

 

DevOps (development and operations) procese studentima je prezentovao Marko Milićević, Junior DevOps Engineer. DevOps kao skup procesa usmerenih ka razvoju i isporuci softvera, zahteva usku saradnju između programera (developera) i sistem administratora. O server side development-u studente je informisala Aleksandra Stojšić, Senior Developer. Nikola Živković, Senior Developer, ukazao je na značaj client side development-a i kako različite aplikacije preko različitih protokola komuniciraju sa serverom. Zajedno sa Aleksandrom, a prema njihovom programerskom iskustvu, osvrnuli su se na razlike između Java i C++ programskog jezika. Testiranje, kao ključan proces u implementaciji svake aplikacije, predstavio je Aleksandar Vasić, Senior Tester.

 

Predstavnici kompanije istakli su i benefite koje imaju njihovi zaposleni. Open-space okruženje, team-building događaji, druženje, sport, putovanja, obuke i učestvovanje u dobrotvornim akcijama zaposlenima omogućavaju bolje upoznavanje i olakšanu saradnju na zahtevnim projektima.

 

Neki od studenata završnih godina i Master studija Fakulteta informacionih tehnologija imaće priliku da se kroz program stručne prakse kompanije Endava, dodatno usavrše i radno angažuju nakon završenih studija.