Na izbornoj skupštini Akademije inženjerskih nauka Srbije koja je održana u Beogradu, predsedniku Univerziteta Metropolitan prof. dr Draganu Domazetu uručena je je diploma kojom zvanično postaje redovni član ove važne institucije. Kao i svi članovi i prof. dr Dragan Domazet je izabran u članstvo po visokim naučnim i stručnim kriterijumima, tajnim glasanjem na izbornim sednicama skupštine Akademije.

 

Akademija inženjerskih nauka Srbije (AINS) je naučna inženjerska institucija koja okuplja odabrane, istaknute inženjere i naučnike iz oblasti inženjerskih nauka sa ciljem razvoja tehničkih nauka i njihove primene u privredi i stavljanje u funkciju rešavanja društvenih prioriteta i izazova.

 

Članovi Akademije su autori velikog broja naučnih i stručnih radova, projekata, patenata i drugih oblika tehničkih i naučnih rešenja, koji su publikovani i priznati u zemlji i inostranstvu.

 

Ovaj skup eminentnih inženjera i naučnika predstavlja u Srbiji jedinstven „forum znanja i iskustva“ multidisciplinarnog karaktera, u svim oblastima inženjerstva, sa kapacitetima koji daleko prevazilaze druge pojedinačne naučne, inženjerske i slične institucije.

 

Redovno članstvo predsednika prof. dr Dragana Domazeta još više doprinosi radu i razvoju Univerziteta Metropolitan, jer osnovni zadatak Akademije inženjerskih nauka Srbije jeste da u okvirima inženjerske delatnosti podstiče i usmerava osnovna i tehnološka istraživanja, razvija inovativni duh i ostale oblike naučnog i stručnog stvaralaštva, da usmerava razvoj sistema obrazovanja inženjera i širenja znanja u svim inženjerskim oblastima.