Na Univerzitetu Metropolitan u Beogradu će se održati gostujuće predavanje za studente sva tri fakulteta, na temu intelektualne svojine od strane eminentnog stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom iz ove oblasti, Nikole Kliske advokata u saradnji sa Karanović & Partners.

 

Predavanje na temu – Praktični aspekti sprovođenja prava intelektualne svojine na internetu, održava se u ponedeljak, 18. novembra 2019. godine sa početkom od 13h u učionici U1, u okviru predmeta Engleski jezik kod profesorke dr Danijele Ljubojević. Tokom gostujućeg predavanja na ovu aktuelnu temu, studenti će sa predavačem imati priliku da obrade i sledeće pod-teme: Autorsko pravo na sadržajima stvorenim u okviru Profila, Grupa i Stranica na društvenim mrežama; Autorsko pravo stvoreno u radnom odnosu; Žig i industrijski dizajn na društvenim mrežama; Prava intelektualne svojine i nazivi internet domena; Sudski i arbitražni postupci.

 

Nikola Kliska je advokat koji sarađuje sa advokatskom kancelarijom Karanović & Partners, i vodi odeljenje za intelektualnu svojinu. Sa deset godina iskustva u kancelarijama sa međunarodnim prisustvom, posvećen je razvijanju pragmatičnih strategija za klijente koji žele da obezbede svoj položaj u zemljama Balkana. On savetuje klijente u oblasti autorskog prava, žigova i patenata, i to pre svega u novim digitalnim okruženjima. Pored toga, obezbeđivao je zaštitu prava intelektualne svojine za svoje klijente na svim značajnim svetskim tržištima – od SAD do Kine.

 

Sigurni smo da će studentima gostujuće predavanje na temu intelektualne svojine na internetu biti od velike koristi, ali i upoznavanje sa predavačem, od koga će moći da nauče i saznaju dosta novih informacija značajnih za njihov budući profesionalni razvoj.