Izložba predstavlja narativno i vizuelno iskustvo. Tokom rada na ovoj izložbi Madlena Dašić, profesorka Fakulteta digitalnih umetnosti se posvetila analiziranju transformacije doživljaja čitanja u vizuelizaciju pročitanog, jer je posebno očaralo kako svaki pojedinac to iskustvo doživljava na sebi svojstven način.

 

Bavila se vizuelnom kulturom svojih reči, vodila idejom da je vizualno iskustvo podjednako važno kao i čitalačko.  Publika ima ulogu čitaoca i gledaoca, a kada sinhronizujemo ta oba iskustva i doživljaja, tada se formira novi niz impulsa i osećaja, a takođe dolazi i do poistovećivanja.

 

Transformacija njenog narativnog dela “Cigarettes, Cognac and Pavarotti” u okviru fizičkog prostora ima dve namene, prva kao komercijalno post-analogno prikazivanje dela i pozivanje publike da formira određeno viđenje naracije koji izlazi van samih korica knjige.

 

Druga namena jeste analiza procesa formiranja novog iskustva kada reči izlaze iz položaja samog značanja na papiru i zauzimaju određenu ulogu u prezentaciji u prostoru, time dajući bogatiji uvid na samo značenje i proces nastanka svih poema. To je njena analiza ličnih narativnih komfor zona.

 

Sama knjiga kao zasebna forma danas predstavlja likovno delo i produkt dizajna za sebe, ljudska bića je tretiraju kao jedinstven antikvitet, a sebe doživljavaju posebno kada je drže u u rukama, možda kao podsvesni bunt protiv digitalne ere.

 

“Moj stav je da knjiga na ekranu ipak nikada neće moći da zameni sam užitak koji doživimo kada držimo knjigu kao stvaran predmet u rukama. Svako okretanje lista i svaka margina imaju poseban značaj i razlog zašto postoje. Time dovodim u pitanje, kada je već nastala era kada sama knjiga čak i nepročitana ima ulogu autentičnog likovnog dela, a to znači da se tretira sam dizajn knjige a ne sadržaj”.

 

Zato kroz iskustvo ovog književnog performansa publika ima jako sadržajno iskustvo i mogućnost produkcije vizuelnih priloga kroz svaku etapu koja će se ostvariti u prostoru. Svaki taj vizuelni sadržaj je fiktivna strana knjige, oživljena i dovedena u harmoničan odnos sa prostorom. Sadržaj iz knjige “izlazi” i zauzima posebnu formu za sebe. Oslobađa se.

 

Izložbu imate priliku da pogledate do 30. oktobra, vidimo se u Galeriji Zvono!