Dana 03. decembra 2021. godine, na Univerzitetu Metropolitan, održana je dvanaesta po redu međunarodna konferencija posvećena bezbednosti informacija – BISEC 2021.

 

Konferenciju je tradicionalno otvorio Predsednik Univerziteta Metropolitan, profesor dr Dragan Domazet, koji je napomenuo da stalno postoji opasnost od sajber napada pogotovo kod organizacija koje svoje poslovanje obavljaju ‘digitalno’, a posebno danas, kada su svi na Internetu u doba pandemije virusa COVID-19. Koje su mogućnosti i prevencije zaštite sistema i aplikacija – jeste jedna od glavnih tema kojima se bavi BISEC konferencija.

 

Imajući u vidu pandemiju virusa COVID-19 i ograničenja u pogledu putovanja, konferencija je bila organizovana u ‘online’ formatu putem platforme Zoom. Ukupno je predstavljeno 16 radova, a pored domaćih autora, svoja istraživanja prezentovali su i autori iz Bugarske, SAD, Australije, Indije, Crne Gore.

 

Na početku konferencije, svoja istraživanja predstavili su i glavni govornici konferencije – dr Aleksandra Bradić-Martinović sa Instituta ekonomskih nauka na temu ,,Personal Data Protection in Serbian Hotels’’ i dr Nenad O. Vesić sa Matematičkog instituta SANU na temu ,,Advanced Cryptography by using Christoffel Symbols’’.

 

BISEC konferencija je prvi put organizovana 2009. godine na nacionalnom nivou, a ovogodišnja, dvanaesta po redu, ponovo ima međunarodni karakter i Univerzitet Metropolitan je organizuje u saradnji sa Udruženjem e-Sigurnost.


Misija Konferencije BISEC je da poveže sektor privrede, javni sektor i akademske krugove iz oblasti bezbednosti informacionih i komunikacionih sistema, istražujući savremene standarde u ovoj oblasti i praktučnu primenu najnovijih informacionih i komunikacionih tehnologija.