Na osnovu odredbe člana 54. Statuta Univerziteta Metropolitan, a u skladu sa preporukama Vlade Republike Srbije i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je nakon uvođenja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, uprava Univerziteta Metropolitan donela Odluku o odlaganju aprilskog ispitnog roka do ukidanja vanrednog stanja.

 

Rektor Univerziteta Metropolitan, profesor dr Dragan Domazet je doneo ovu odluku nakon održane sednice Rektorskog kolegijuma. U produžetku se nalazi zvaničan dokument Univerziteta Metropolitan sa detaljnim obrazloženjem.