Nakon održane sednice Kolegijuma, a u skladu sa preporukama Vlade Republike Srbije i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, doneta je Odluka o merama postupanja tokom vanrednog stanja, od strane rektora Univerziteta Metropolitan, profesora dr Dragana Domazeta, a na osnovu odredbe člana 54. Statuta Univerziteta Metropolitan.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se dok traje vanredno stanje. U produžetku se nalazi zvaničan dokument Univerziteta Metropolitan sa detaljnim obrazloženjem.