„Pred vama je knjiga koja se bavi jednom od najaktuelnijih tema na svetu sa mnogo interesantnih uvida o novoj dominantnoj generaciji potrošača, zaposlenih i lidera – Generaciji Y i Z. ” Miša Lukić, New Startegy

 

Profesorka Fakulteta za menadžement Univerziteta Metropolitan – Tatjana Mamula Nikolić, objavila je u štampanom i elektronskom izdanju knjigu – NOVA GENERACIJA POTROŠAČA I LIDERA U VUCA SVETU PONAŠANJE POTROŠAČA I LIDERA GENERACIJE Y I Z U VUCA SVETU! „ŠTA IMA TU ZA MENE” GENERACIJA!

 

Knjiga je rezultat petogodišnjeg istraživanja i analize ponašanja nove generacije kao studenata, roditelja, zaposlenih i lidera.

 

Da bi ostali u koraku sa savremenim trendovima i neprestanim prilivom informacija, nova generacija je naučila da konstantno prati novine, da uči šta da koristi i na koji način da odvoji važno od nevažnog. Ne čudi zato da za sebe kažu da su „šta tu ima za mene” generacija. Moguće je da ovo odgovor na pitanje zašto su im fleksibilnost i personalizovano učenja bitni, a konstantan rad na sebi predstavlja celoživotnu obavezu.

 

Kao digitalna generacija mogu da agilnije prigrle promene, imaju proaktivan odnos prema društvenoj zajednici i životnoj sredini primenjujući kolaboraciju i zajedničko stvaranje dodatnih vrednosti. Njihova uloga je sve vidljivija u firmama jer njihov doprinos jeste u kreiranju disraptivnih i inkrementalnih inovacija kao novih rešenja u sve kompleksnijem poslovanju.

 

Danas je nemoguće ostvariti uspeh i trajanje jednog bez drugog (nauka i praksa stvaraju nova rešenja „ruku pod ruku“ ili tačnije umreženim neuronima različitih iskustava dobijaju se nove opcije za lakše rešavanje svakodnevnih izazova). Stoga knjiga ima za cilj da sagleda aspekte njihovih uloga kao potrošača, zaposlenih, roditelja, lidera i članova društvene zajednice.

 

TATJANA MAMULA NIKOLIĆ se više od 25 godina bavi istraživanjima marketinga i javnog mnjenja, više od 20 godina radila je kao izvršni direktor i direktor marketinga u nekoliko firmi. Od 2013. radi kao profesor na marketinškim i menadžment predmetima na Univerzitetu Metropolitan. U 2015. osnovala je firmu ACT2B za koučing, treninge i konsalting.

 

Tatjana je profesionalni sertifikovani kouč u Internacionalnoj koučing federaciji (PCC ICF). U sklopu aktivnosti firme radi sa mladima, preduzetnicima, timovima kao i izvršnim direktorima. U radu sa studentima kao i sa klijentima primenuje princip iskustvenog učenja (koučing i rad na akcionim koracima). U 2020. postala je sertifikovani trener za programe International Labor Organization Grow Your Business, Start Your Business, Improve Your Business.

 

Autor je mnogih stručnih radova na teme liderstvo, angažovanost i efikasnost zaposlenih, ponašanje nove generacija, inovacije i upravljanje brendom.

 

Svoj primerak knjige namenjene budućnosti koja je posvećena svima od studenata, preko naučne, do poslovne zajednice možete poručiti putem linka – novageneracija.tatjana-mamula.com